Kimler görevden ayrılma tazminatı alabilir?

14 Mart 2019 Perşembe - 11:09 | Son Güncelleme : 14 03 2019 - 11:09

Emekliye ayrılan ya da işten ayrılan kamu personeline verilen ve adına görevden ayrılma tazminatı denilen ödeme, 2019 yılında 1757 TL'ye yükseldi. Peki kimler, hangi durumlarda görevden ayrılma tazminatı almaya hak kazanır?


Kamudaki işinden ayrılan ya da emekli olan personele, bir defaya mahsus olmak üzere tazminat ödenir. Adına emeklilik tazminatı ya da görevden ayrılma tazminatı dense de yönetmelikte bu ödeme sadece tazminat olarak tanımlanmıştır. 2019 yılında 1757 TL olan görevden ayrılma tazminatı, kamu çalışanı vefat etmişse varislerine ödenmektedir.

HANGİ DURUMLARDA TAZMİNAT ALINABİLİR?

357 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir.

KİMLER GÖREVDEN AYRILIRKEN TAZMİNAT ALABİLİR?

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ekli (II) sayılı cetvelde yer alanlar ve kamu kurumlarında işçi olarak görev yapanlar görevden ayrılma tazminatı alabilirler.

2019 TAZMİNAT MİKTARI NE KADARDIR?

2019 yılının ilk yarısında geçerli olan aylık katsayısına göre, 1 Ocak-30 Haziran döneminde görevden ayrılacak çalışanlara (görevden ayrılmadan ölenlerin ise yasal varislerine) bir defaya mahsus olmak üzere net 1.757 TL tazminat ödenecektir.