Gazetevatan.com » Çalışan Hakları » Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili o soru cevabını buldu

Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili o soru cevabını buldu

Kıdem ve ihbar tazminatı ile ilgili o soru cevabını buldu 25. maddenin (II) numaralı bendinin (f) alt bendine göre, işçi işyerinde, 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işler ise bu durumda bildirim süresi beklenmeksizin iş sözleşmesi sona erdirilebilecektir.