Karantina bitti mi? İl dışından gelenlere karantina kalktı mı? 14 gün karantina bitti mi?

01 Haziran 2020 Pazartesi - 13:56 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 13:56

İl dışından gelenlere karantina kalktı mı? sorusu merak ediliyor. Sağlık Bakanlığınca geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla ülkeye gelen vatandas¸ların 14 gu¨nlu¨k izolasyonlarının, artık Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yapılmayacagˆı, kis¸ilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacagˆı bildirildi. Evde izolasyon süreci ise belirli şartlara başlandı. 14 günlük karantina süreci hakkında merak edilenler…


Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce, "Yurt Dıs¸ından Planlı Uc¸us¸lar I·le Toplu Olarak Gelen Kis¸ilere Yo¨nelik Uygulamalar" başlıklı resmi yazı, I·c¸is¸leri ile Dıs¸is¸leri Bakanlıklarına, Tu¨rkiye Hudut Ve Sahiller Sagˆlık Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ile Sagˆlık Bilgi Sistemleri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ne ve tüm valiliklere gönderildi. Resmi yazıda, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı tarafından yayımlanan genelgeler ile yurt dıs¸ından Türkiye'ye, Tu¨rk vatandas¸larının giris¸lerine izin verildiği ve bu kis¸ilerin ülkeye giris¸leri sırasında yapılacak c¸alıs¸maların belirlendiği, uygulamaya konulduğu ifade edildi. Bu kapsamda yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla gelen kis¸ilerin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bagˆlı yurtlara alınarak izole edildiği ve izlemlerinin gerc¸ekles¸tirildiği hatırlatıldı. Ayrıca "Yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla gelen vatandas¸ların 14 gu¨nlu¨k izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacagˆına, kis¸ilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacagˆına ve halen yurtlarda kalmakta olan kis¸ilerin 14 gu¨n karantina su¨rec¸lerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan c¸ıkıs¸larının 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanmasına karar verilmis¸tir." bilgisine yer verildi.

14 GÜNLÜK KARANTİNA ŞARTLARI

"İletis¸im ve adres bilgileri kayıt altına alınacak’’

Bu kapsamda, yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸larla yeni gelecek gelen kis¸iler ic¸in yapılacak uygulama esasları şöyle:

"- Havaalanı ic¸inde belirlenen alanlarda muayeneler yapılacak ve semptomları degˆerlendirilecek, muayene yapılan kis¸ilerin iletis¸im ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne (HSYS) sınır giris¸i bo¨lu¨mu¨nde kayıt altına alınacak.

- Havaalanında yapılan muayeneleri sırasında semptom yo¨nu¨nden s¸u¨pheli go¨ru¨len kis¸iler, havaalanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılıgˆıyla il sagˆlık mu¨du¨rlu¨gˆu¨ tarafından belirlenen hastaneye yo¨nlendirilecek.

- Yapılan degˆerlendirmede herhangi bir semptom belirlenemeyen kis¸ilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulas¸maları, kendi evlerinde 14 gu¨nlu¨k izolasyonları sagˆlanacak ve bu su¨re ic¸inde aile hekimleri tarafından izlemleri yapılacak."

Yurt dıs¸ından planlı uc¸us¸lar ile daha o¨nce gelen ve halen yurtlarda kalmakta olan kis¸iler ic¸in ise uygulama esasları şu şekilde olacak:

" Yurtta herhangi bir pozitif vaka olmasına ve 14 gu¨nlu¨k karantina su¨relerinin tamamlamasına bakılmaksızın, yurtta kalan kis¸ilerin tamamına yapılacak olan PCR taraması sonrası yapılan analiz sonuc¸ları pozitif olan kis¸iler hastanelere alınarak, tanı ve tedavi is¸lemleri bas¸latılacak.

- Negatif olan kis¸iler ise temaslı olarak kabul edilip ikinci bir 14 gu¨nlu¨k izolasyon ve izlem ic¸in onam formları imzalatılarak evlerine go¨nderilecek."

UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Öte yandan, Kovid-19 hasta temaslısı olarak değerlendirilen, hastanede yatması gerekmediğinden sağlık ekibince evde izlenmesine karar verilen kişilerin evde klinik durumunun takip edilebilmesi, hastalık belirtileri görüldüğünde veya mevcut belirtilerde değişiklik olduğunda veya genel sağlık durumunda bir bozulma gerçekleştiğinde erken müdahale yapılabilmesi ve hastalığın topluma yayılımının engellenmesi amacıyla 14 gün süreyle evde izlemi ve izolasyon/karantina altında bulunması gerektiğini belirten ve kişinin bunu imzalaması gereken "Evde Kovid-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu" da yazının ekinde yer aldı.

Yazıda, onam formunda talimatlara aykırı hareket edilmesi halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı, kesin, olası veya temaslı olunması nedeniyle sadece kişinin kendi sağlığını değil başkalarının sağlığını da doğrudan tehdit etmesi karşısında idari yaptırım olacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.