Kapıcıların yapmaları gereken işler nelerdir?

24 Ocak 2019 Perşembe - 15:02 | Son Güncelleme : 24 01 2019 - 15:02

Konut Kapıcıları Yönetmeliği, Kapıcının Görev ve Sorumlulukları maddesi ile bina görevlilerinin apartman içinde nelerden sorumlu olduklarını açıkça belirtmiştir. İşte kapıcıların bina sakinlerine karşı yasayla belirlenmiş görev ve sorumlulukları...


Kapıcılar (bina görevlileri), konut sakinlerine karşı bazı yükümlülüklere sahiptir. Kapıcıları aynı zaman İş Kanunu'nun hükümlerine tabidir. İşte kapıcıların görevleri!

KAPICILARIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

a) Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,

b) Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,

c) Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

d) Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,

e) Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,

f) Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,

g) Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,

h) İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.