Kamu gözetimi kurumu personel alımı devam ediyor

09 Ekim 2019 Çarşamba - 11:09 | Son Güncelleme : 09 10 2019 - 11:13

Kamu gözetimi kurumu personel alımı başvuruları devam ediyor. Kamu gözetimi, muhasebe ve denetim startları kurumu uzman yardımcılığı giriş sınavı için başvurular hâlâ sürüyor.


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 13 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. Peki kamu gözetimi personel alımı şartları nelerdir? Sınav tarihi ne zaman sona eriyor? detaylar haberimizde.

Kamu gözetimi personel alımı başvuru şartları

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşıması,
  • Yükseköğretim kurumlarından veya bölümlerden birisinden mezun olması,
  • ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS A Grubu) birinden; Uzman yardımcısı (genel) kadrosu için başvuruda bulunan adaylardan KPSS P1, KPSS P17, KPSS P18, KPSS P22, KPSS P23, KPSS P28, KPSS P47 ve KPSS P48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak.
  • 80 puana sahip olmak yeterli değil. Başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 220 kişi, Uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için başvuruda bulunan adayların arasında en yüksek puana sahip 40 kişi sıralamada yer alır.
  • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması (1/1/1984 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması.

 

13 kişilik personel seçimi için aranan özel şartlar

 

 

11 genel uzman yardımcısı kadrosu başvuru şartları

Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

2 istatistik kadrosu başvuru şartları

2 adet uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fen fakültelerinin veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olmak.

13 kişi yazılı ve sözlü sınav sonucu başarılı olanlar uzman yardımcısı olarak sınava katılmak için başvurabilirler.

Başvurular ne zaman sona eriyor?

7 Ekim’de başlayan başvurular, 21 Ekim saat 17’de sora eriyor.

Başvuruları nereye yapılacak?

Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu”nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulmasıyla yapılacak.

Yazılı Sınavın tarihi ve yeri nereden ilan edilecek?

Giriş sınavının yazılı bölümü genel alandan başvuranlar için 7-8.12.2019 tarihlerinde, istatistik alanından başvuranlar için ise 7.12.2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını girmek suretiyle erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda, çıktısını almış oldukları bu giriş belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyan yapanlara suç duyurusu!

Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.