Kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıklar belirlendi

02 Haziran 2020 Salı - 14:13 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 14:13

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları belirledi.


Kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıklar  belirlendi."Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar"  başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve  kurum kuruluşları ile valiliklere gönderildi.
 
 Resmi yazıda; 29 Mayıs 2020 tarihli ve 3139 sayılı mükerrer Resmi  Gazete'de, Cumhurbaşkanlığı tarafından "COVİD-19 Kapsamında Kamu Kurum ve  Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2020/8 sayılı genelgenin  yayımlanarak yürürlüğe girdiği bilgisine yer verildi.  Söz konusu Genelge hükmüne göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın  kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı  Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş  ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı  bulunanların idari izinli sayılacağı öngörüldü.
 
 Bu kapsamda, kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Kovid-19  hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar, resmi yazıda şöyle  sıralandı:  "Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi,  radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik  iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer  hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet  ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı  olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler,  böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner  sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar,  serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler)."
 
Kronik hastalık durum belgesi, e-nabız sistemi üzerinden  alınabilecek
 
 Sağlık Bakanlığınca belirlenen hastalıklardan 1 Haziran 2020'den  önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarına,  Bakanlığın e-nabız sistemi üzerinden "İdari izne esas Covid-19 hastalığı için  risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi" üretileceği bildirildi.  Kamu çalışanları, söz konusu belgeyi e-nabız sistemi üzerinden temin  edebilecek. Sistem üzerinden "idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk  grubunda olan kronik hastalık durum belgesi"ni alamayan kişiler, mevcut hastalık  raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun  görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi  tarafından "Covid-19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu  düzenlenecek.