İşveren, işçiyi başka bir departmanda çalıştırmaya başlayabilir mi?

17 Ocak 2019 Perşembe - 15:34 | Son Güncelleme : 17 01 2019 - 15:34

Çalışanlar, çalışma koşullarında değişiklikler konusunda ne gibi hakları olduğunu merak ediyor. İşveren tarafından iş yeri içerisinde başka bir bölümde çalıştırılıp çalıştırılamayacaklarını merak eden işçiler, bu değişikliklerin nasıl yapılması gerektiğini ve sözleşmenin feshi konusundaki haklarını araştırıyor. İşte işçinin çalışma koşullarının değiştirilmesi konusunda yasanın söyledikleri ve diğer detaylar...


İş Kanunu'nun 22. maddesi, "Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi" konularını düzenler. Buna göre işverenin çalışma koşullarında yapabileceği değişikler ve bunları ne şekilde yapabileceği belirlenmiştir. İşte, işveren işçiyi istediği başka bir bölüme kaydırabilir mi sorusunun cevabı...

İŞVEREN İŞÇİYİ BAŞKA BİR DEPARTMANDA ÇALIŞTIRABİLİR Mİ?

İşveren, çalışanının başka bir departmanda çalışmasını isteyebilir ancak bu bazı şartlara bağlanmıştır.

İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından  altı işgünü içinde yazılı olarak  kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz.

BAŞKA DEPARTMANDA ÇALIŞMAK İSTEMEYEN İŞÇİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR Mİ?

İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.