İşveren ihbar tazminatı alacağını çalışanın maaşından kesebilir mi?

20 Mayıs 2019 Pazartesi - 10:24 | Son Güncelleme : 20 05 2019 - 10:24

İhbar tazminatı çift taraflıdır. Kimi zaman işçinin işverene, kimi zaman ise işverenin işçiye ödemesi gerekebilir. Peki İhbar tazminatının işveren tarafından işçiden alınacağı durumlarda bu miktar işçinin ücretinden mahsup edilir mi? İşte detaylar…


İş Kanununun 17. maddesine göre yapılan bir fesih söz konusu olduğunda, taraflar iş akdini  haklı bir neden olmadan sona erdiriyorsa, bu durumu karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirmek zorundadır. Yasada yazan süreyi beklemeden iş sözleşmesini fesheden taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. 
 
İHBAR TAZMİNATI MAAŞTAN KESİLEBİLİR Mİ?
 
Borçlar Kanunun 407. maddesi; “İşverenin, işçiden alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyeceği, sadece işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacakların, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceğini” söylemektedir. Buna göre işveren ihbar tazminatı alacağı durumlarda bunu işçinin maaşından kesemez. İşveren iş sözleşmesine böyle bir hüküm koymuş olsa bile, bu tür bir anlaşma da geçersiz kabul edilir.  İşverenin bu kesintiyi yapabilmesinin tek yolu, işçinin yazılı onayını almasıdır.