İşveren çalışanlarına eşit davranmazsa ispat yükümlülüğü kimdedir?

31 Ocak 2019 Perşembe - 12:41 | Son Güncelleme : 31 01 2019 - 12:41

İş Kanunu, işverenin bütün çalışanlarına hiçbir ayrım gözetmeden eşit şekilde davranması gerektiğine hükmeder. İşçi, bu şekilde davranmayan işverenden tüm haklarını ve ek olarak da 4 aya kadar tazminat talep edebilir. Peki işverenin yanında çalışana karşı din, dil, cinsiyet gibi sebeplerle ayrımcılık yaptığı takdirde bu durumu ispatlama yükümlülüğü kimindir?


İş Kanunu, eşit davranma ilkesi altında, işverenin işçilere karşı ayrım gözetmemesi gerektiğini söyler. Bu şekilde davranmayan işverene karşı uygulanacak yaptırım ve cezalar vardır.

EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR?

Kanuna göre, iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.

İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİMDEDİR?

Bu gibi durumlarda işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.