İstifa dilekçesi hangi durumda geçerli sayılmaz?

25 Nisan 2019 Perşembe - 13:58 | Son Güncelleme : 25 04 2019 - 13:58

İşe giriş sırasında işveren tarafından talep edilen istifa dilekçesinin hukuksal bir geçerliliği bulunup bulunmadığı sorusu çalışanlar tarafından merak ediliyor. Olası zararını baştan garanti altına almak isteyen işveren tarafından alınan bu dilekçe, çalışanın pek çok hakkının da yitirilmesi anlamına geliyor. Peki Yargıtay bu konuda ne diyor?


İşverenin çalışanını istediği zaman istediği şartlar altında işten çıkarabilmek için işe giriş esnasında aldığı istifa dilekçesi, çalışanları zor durumda bırakıyor. Kıdem ve ihbar tazminatlarını yitirme tehlikesi ile karşı karşıya kalan çalışanlar işe iade davası da açamıyor. Peki peşinen alınan bu istifa dilekçesine işçi daha sonra itiraz ederse ne oluyor. İşte detaylar…

İŞE GİRERKEN ALINAN İSTİFA DİLEKÇESİ HAKKINDA YARGITAY NE DİYOR?

Yargıtay 7 Hukuk Dairesi, 2014/6797 kararında bu konuyla ilgili olarak şöyle bir hükme varmıştır: İstifa belgesindeki ifadenin genel bir içerik taşıması durumunda, işçinin dava dilekçesinde somut sebepleri belirtmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır. Bu halde de istifanın ardındaki gerçek durum araştırılmalıdır.  Somut olayda, her ne kadar mahkemece, tarihsiz ve “kendi isteğimle ayrılıyorum çalıştığım firmadan” içerikli el yazılı belgenin istifa dilekçesi olarak kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığı kanaatine varılmış ise de, bu kabul hatalıdır. Çünkü davacı, yargılama aşamasında ısrarla, söz konusu belgenin, işveren tarafından tarihsiz olarak işe ilk başlarken alındığını, işyerinden istifa ederek ayrılmadığını beyan etmiştir. Belgenin tarihsiz olması, hem bu iddiayı desteklemekte, hem de fesihten sonra alındığına dair bir bilgi içermediğinden fesihten önce alınmış olması olasılığı nedeniyle de belgeyi geçersiz kılmaktadır. Hal böyle olunca yanılgılı değerlendirme ile, belgeye geçerlik tanınarak kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi isabetsizdir. Mahkemece dosyada ispat edildiği üzere davacının iş akdinin işveren tarafından haklı neden olmadan feshedildiği kabulü ile kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir. 

İşe girerken alınan istifa dilekçesi çalışana zarar verebilecek olsa da böyle bir istifa dilekçesi mahkeme tarafından incelendiğinde, dilekçenin tarihsiz olması ya da baskı altında imzalandığına dair bir takım delillerin olması durumunda bu istifa dilekçesinin geçersizliğine hükmedilebilecektir.