İstanbul'un imar yönetmeliği değişti

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 20:22 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 20:22

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı "Planlı Alanlar Yönetmeliği" doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edildi.


Saraçhane'de gerçekleşen Meclis oturumunda, İstanbul İmar Yönetmeliği  ele alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanvekili Göksel  Gümüşdağ'ın başkanlık yaptığı oturumda görüşülen yeni imar yönetmeliğiyle  İstanbul'daki yapılarda bodrum katlar, asma kat, çatılarda düzenlemelere gidildi.
 
Yeni yönetmelikte eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina  cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartı getirildi. Binaların siluete olan  etkisinin yumuşatılması amacıyla bundan sonraki imar uygulamalarında, kot alınan  noktalara göre, eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina hizası geri  çekilerek kademeli hale gelecek.
 
Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında, asansör yapma  şartı getirildi. Bundan böyle İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak  ve yatak odasının bir arada olduğu 1 artı 0 daire yapılamayacak. En küçük  daireler, 1 artı 1 olacak.
 
Ruhsatlı ve iskanlı ticari yapıların katlarında, asma katların  yapılmasının önü açılacak. Parsel büyüklükleriyle ilgili düzenlemeye göre de  uygulamada karşılaşılan arsaların birleşme ve ayrışmalarından kaynaklanan  sorunlar çözülecek.
 
Bina yükseklikleri, herhangi bir abideyi veya muhafazası gereken  tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, Kültür Varlıklarını  Koruma Kurulu kararına göre azaltılabilecek.
 
"Yapıların estetiğinde belediyeler yetkili"
 
Yeni imar yönetmeliği konusunda partilerin yetkili isimleri de  görüşlerini dile getirdi.
 
AK Parti adına konuşan Grup Başkanvekili Temel Başalan, yeni imar  yönetmeliğinin birçok yenilik getirdiğini söyledi.
 
Başalan, İstanbul  için fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına  uygun yapı ve yapılaşmanın sağlanabilmesi, ilçe belediyelerinde uygulamada  karşılanan sorunlara çözüm üretilebilmesi, uygulama birliğinin sağlanması  amacıyla ilçe belediyeleriyle yapılan istişareler neticesinde İstanbul İmar  Yönetmeliği'nin hazırlandığını kaydetti.
 
Bu kapsamda, önemli değişikliklerin hayata geçirileceği bir  yönetmeliğin oluştuğunu ifade eden Başalan, "Tanımlar bölümüne asansör tescil  belgesi, iskele izin belgesi, kat terası, süs havuzu ve yeşil çatı tanımı  eklendi. Yapıların estetiğinde belediyelerin yetkisi, otopark uygulamaları ve  raylı sistem güzergahları, köprülü geçişler ve sarnıç başlıkları eklendi." diye  konuştu.
 
Ayrıca bu hususlarda yeni düzenlemeler yapıldığına işaret eden  Başalan, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"İfraz ve tevhid, parsele ilişkin hükümler, binalara kot verilmesi ve  kademe, bahçe tesviyeleri, bodrum katlar, katlar alanı, bahçe mesafeleri, kat  yükseklikleri, yapı piyesleri ve ölçüleri, bina giriş ve rampaları, merdivenler,  asansörler, kapı ve pencereler, çatılar, saçaklar, kapıcı dairesi, bekçi odası ve  kontrol kulübeleri ve müştemilatlara ilişkin hususlar da İstanbul ölçeğinde  değerlendirilerek yeniden düzenlenmiştir."
 
Başalan, "Yeni imar yönetmeliği ile kentsel dönüşümü ve uygulamayı  kolaylaştıran, halkımızın lehine sonuçlar doğuran yeni düzenlemeler  getirilmiştir. Belediye meclisimizce kabul edilen imar yönetmeliği, Çevre ve  Şehircilik Bakanlığımızca da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Yeni imar  yönetmeliğinin, İstanbulumuza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
 
"Estetik konularını çok ciddi düşünmek gerekiyor"
 
CHP Meclis Grubu adına konuşan Esin Hacıalioğlu da düzenlemelerdeki  birçok nokta nedeniyle ret oyu verdiklerini belirtti. İmar yönetmeliğine konulan  "Yeşil Çatı" ibaresinin nasıl olması gerektiğinin açıklanmadığını anlatan  Hacıalioğlu, "Akaryakıt istasyonlarına olan mesafe 10 metre daha kısaltılmıştır.  Bu yaklaşım tehlikelidir. Kotun yoldan yana alınması doğru değildir. Kot parselin  orta noktasıdır. Dolayısıyla kotun eğime göre değil, parselin ortasına göre  alınması gerekirdi. Yapıların estetiğinin nasıl olacağının belediyelerin  müdahalesine bırakılmasını da doğru bulmuyoruz. Güzel görünüm, neye ve kime göre  güzel. Onun için estetik konularını çok ciddi düşünmek gerekiyor."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Hacıalioğlu, emsal dışı alanlar için getirilen düzenlemelerin doğru  olduğunu, toptan retçi olmadığını vurgulayarak, imar yönetmeliğinin tepeden  tırnağa gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.
 
"Halk ve belediyelerin beklediği bir yönetmelikti"
 
Eleştirilere cevap veren İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Hadi  Diler de imar yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın planları  doğrultusunda uzun süre çalışılarak hazırlandığını belirtti.
 
"Emsal içi ve emsal dışı alanlar net olarak belirlenmiştir" diyen  Diler, "Yeşil çatı sadece bir tanımdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili  yönetmelikleri göz önünde bulundurularak hazırlamıştır. Akaryakıt istasyonlarına  yaklaşım 40 metreden 30 metreye düşürülmüştür. Bu İstanbul halkı ve belediyelerin  beklediği bir yönetmelikti. Hayırlı olsun." diye konuştu.
 
Konuşmaların ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkanı  Gümüşdağ, oylamaya geçti. CHP'lilerin ret oyu verdiği yeni imar yönetmeliği, oy  çokluğu ile kabul edildi.
 
Yeni imar yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

ETİKETLER