İşçinin iş yerinde kalp krizi geçirmesi iş kazası sayılır mı?

31 Ocak 2019 Perşembe - 10:02 | Son Güncelleme : 31 01 2019 - 17:57

Kalp krizi erkeklerde en sık rastlanan ölüm nedenlerinden biri. Kalp krizi kişiyi her yerde yakalayabileceği için iş yerinde çalışırken kalp krizi geçiren bir işçinin ölümünün iş kazası çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği merak edilirken, işverenler de bu sorunun cevabını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...


Erkekler için kalp krizi, ölüm nedenleri listesinin başında geliyor. Peki kişiyi hiç beklenmedik anda yakalayan kalp krizi, işçi-işveren ilişkisi açısından ne gibi sonuçlar doğuruyor. İş yaparken kalp krizi geçiren kişinin ölümü iş kazası çerçevesinde değerlendirilebilir mi? İşte o sorunun cevabı...

İŞ KAZASI NEDİR?

İş kazası, kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı Kanunda sayılan hallerden birinde meydana gelen ve sigortalıyı bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaydır.

5510 sayılı Kanunda sayılan iş kazası halleri ise şunlardır:

> Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, > İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle
> Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
> Hizmet akdi ile çalışan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
> Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, 
> Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle
meydana gelen olaylardır.

Örneğin; havai fişek üretimi yapılan atölyede çalışan sigortalının meydana gelen patlama sonucu yaralanması veya vefat etmesi iş kazasıdır.

 BİR OLAYIN İŞ KAZASI SAYILABİLMESİ İÇİN HANGİ UNSURLARI TAŞIMASI GEREKMEKTEDİR?

Bir olayın iş kazası olup olmadığının değerlendirilebilmesi için öncelikle iş kazası geçiren kişinin,

-Sigortalı olması,

-Mutlaka bir olay ile karşılaşmış olması,

-Meydana gelen olay nedeniyle bedenen veya ruhen engelli hale gelmesi,

hallerinin bir arada bulunması gerekmektedir.

İŞ YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRMEK İŞ KAZASI SAYILIR MI?

İşçinin iş yerinde kalp krizi geçirmesi bu kriterleri karşılamaktadır. Yakın zamana kadar SGK kabul etmese de Yargıtay kararları da bu yöndedir.

Yargıtay'ın  Esas: 2012/21-1121, Karar: 2013/386 İçtihat kararında;

"Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacılar murisinin 06.05.1985 tarihinde hat işçisi olarak çalışmaya başladığı, en son elektrik tesisat işletme bakım ustası olarak çalışmakta iken 17.12.2004 tarihinde saat 16.30 sularında işyerinde kalp krizi geçirerek koroner arter daralmasına bağlı miyokard infarktüsü sonucu öldüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ölüm olayının iş kazası olarak kabul edilmemesi nedeniyle,açılan dava üzerine Ankara 11.İş Mahkemesinin 10.04.2008 gün ve 2006/275 E., 2008/219 K. sayılı ilamıyla sigortalının kalp krizi sonucu ölümü olayının iş kazası olduğunun tespitine karar verildiği ve kararın Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nce onanarak kesinleştiği, tazminat davasında mahkemece kusur incelemesi yapılmadan maddi ve manevi tazminat istemleri hakkında karar verildiği anlaşılmaktadır." denilmektedir.

Dolayısıyla iş yerinde kalp krizi sonucu ölen işçinin varislerine maaşbağlanacak ve toplu ödeme yapılacaktır. Maddi ve manevi tazminat almak için ise açılacak davada işverenin bir kusuru olup olmadığına bakılacaktır.