İş yerinde kavga eden tazminat alabilir mi? İş yerinde kavga tutanağı örneği...

15 Kasım 2019 Cuma - 17:04 | Son Güncelleme : 15 11 2019 - 17:12

İş hayatında kimi zaman istenmeyen durumlar yaşanabilir. Bir tartışma kavgayla sonuçlanabilir. Peki, iş yerinde kavga eden işçiler kovulur mu? Ya da İş yerinde kavga eden tazminat alabilir mi? İşte detaylar…


İşçiler bazen bir tartışma neticesinde kavga edebiliyor. Böyle bir durumda işveren iş akdini sonlandırabiliyor. İş yerinden kavga eden kişinin iş aksi feshedilirse tazminat alabilir mi?

İş yerinde kavga eden tazminat alabilir mi?

Çalıştığı iş yerinde gürültü çıkardıkları iddia edilen işçileri ikaz eden genç, kendini kavganın göbeğinde buldu.  Kavga sonucunda işveren kavgayı ilk başlatan işçiyi işten attı. Yıllardır çalıştığı iş yerinden tazminatsız kovulan işçi soluğu iş mahkemesinde aldı. Haksız ve usulsüz olarak işten çıkartıldığını, kıdem ve ihbar tazminatının ödenmediğini belirten davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatı alacağının davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile ücret-i vekâletin davalıya yüklenmesini talep etti.

Davalı işveren ise, davacının bir kavgaya sebep olduğunu, tutanak tutulduğunu ve iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini savundu.

Mahkeme işçinin talebini kabul. İşveren ise bunun için davayı temyize gönderdi. Yargıtay da işvereni haklı bularak yerel mahkemenin karını bozdu ve işvereni haklı buldu ve kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işçinin işten atılabileceğini hükmetti.

Yargıtay emsal bir karar vermiş, kavgada ilk saldıran işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden kovulmasını haklı bulmuştu.

Yargıtay kararında, "Kavgayı ilk başlatanın davacı olduğu için sataşmanın davalıya haklı fesih imkânı verdiği anlaşıldığından mahkemece davacının kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi yerine aksi gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verdi" denildi.

KAVGAYA KARŞILIK VEREN DE TAZMİNATSIZ ATILABİLİR

Yargıtay verdiği kararda ayrıca, kavga karışan diğer işçinin kavgayı başlatan diğer kişiye karşılık vermesi durumunda da iş sözleşmesinin geçerli nedenlerden dolayı feshedilebileceğini belirtti.

Kavganın işyerinde olumsuzluğa yol açabileceğini ve iş sözleşmesinin haklı bir nedenden kaynaklanması durumunda karşılık veren kişinin de tazminatsız işten kovulabileceğini hükmeden Yargıtay, kavgaya karşılık veren diğer kişinin geçerli bir sebepten dolayı işten çıkarılması durumunda ise tazminat alabileceğini hükmetti.

Verilen kararda belirtilen bir diğer durum da kavgaya karışan işçinin sınırlı olarak karşı tarafı amacı dışına çıkmadan etkisizleştirmeye çalışması durumunda ise işveren için haklı fesih sebebi oluşamayacağını belirtti.

İŞYERİNDE KAVGA TUTANAĞI ÖRNEĞİ