İş kazası geçiren çalışan işten hangi şartlarda ayrılabilir?

18 Nisan 2019 Perşembe - 15:35 | Son Güncelleme : 18 04 2019 - 15:35

İş kazası geçiren çalışanların işten hangi şartlarda ayrılabileceği, kıdem tazminatlarının ne olacağı ve ihbar süresini beklemeleri gerekip gerekmediği gibi konuların cevabı merak ediliyor. İşte iş kazası geçiren bir çalışanın iş sözleşmesini fesih hakkı ile ilgili bilinmesi gerekenler…


 
İş kazası, işçinin işini yaparken, işyerinde gerçekleşen, işçiyi bedence ya da ruhça etkileyen kazadır. İş kazası geçiren çalışanların iş sözleşmelerini fesih hakkı bulunur. Peki hangi şartlar altında?
 
İŞ KAZASI GEÇİRENLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI NASILDIR?
 
İş kazası geçiren bir işçi, eğer kusur kendisinde değilse bazı haklara sahiptir. Ancak aksine iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri almayan bir işçi de işveren tarafından işten çıkarılabilir.
 
İş kanununun 24üncü maddesi,işçiye derhal işten ayrılma ve kıdem tazminatınıtalep etme imkanıverir.  Yani iş kazası geçiren ve bundan dolayı kendi kusuru bulunmayan bir çalışan, kıdem tazminatını alarak işinden ayrılabilir. Bu durumdaki kişinin ihbar süresini beklemesi de gerekmez. Yani iş kazası geçiren bir işçi haklı nedenlerle derhal fesih hakkına sahiptir.  Yargıtay 9uncu Hukuk Dairesi’nin verdiği bir karara göre, iki tarafın da hatalı olması durumunda eğer işveren daha fazla hatalıysa işçi yine haklı fesih yapabilecektir.