İran'ın görülmeye değer en güzel 9 mekanıı 24 February, 15:45'de eklendi

İran'ın çok uzun tarihi boyunca derin bir kültür kazandığı hepimizin malumu. Kendine has Doğu kültürünü yüzyıllarca dimdik ayakta tutabilmiş olan İran, bu anlayışı her alanda olduğu gibi mimari alanda da oluşturabilmiş ve günümüze kadar koruyabilmiş. Biz de o derin kültürden izler taşıyan ve varlığını hala sürdüren, mutlaka görmeniz lazım dediğimiz mimari yapıları sizler için derledik. :)

1. 1. Eram Bahçesi
Şiraz'da bulunan, adını Arabistan'daki efsanevi bir bahçeden alan yapı.
2. 2. Gülistan Sarayı
Gülistan Sarayı İran’ın başkenti Tahran’ın güneyinde, Erg Meydanı'nın yakınında eski Tahran surlarının sınırları içerisinde Kaçar Hanedanı dönemine ait bir saray.
3. 3. İsfahan Ulu Camii
4. 4. Nasır el-Mülk Camii
Nasır el-Mülk Camii, İran'ın Şiraz şehrinde bulunan geleneksel camii. İç mimarisinde pembe renkli fayansların kullanılması nedeniyle popüler kültürde Pembe Cami olarak adlandırılmıştır.
5. 5. Persepolis
Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan Persepolis, MÖ 6. yüzyıl sonlarına doğru Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından kurulmuştur. Darius'dan sonra tahta çıkan I. Serhas (Xerxes) ve Artakserkses (Ardaşir) şehri büyüterek çeşitli anıtlarla doldurmuşlardır.
6. 6. Şeyh Lütfullah Camii
Şeyh Lütfullah Camii İsfahan, İran'da bulunmaktadır. Safevi hanedanı sırasında Şah Abbas tarafından 1615 yılında inşa ettirilmiştir. 1618 yılında tamamlanan cami, Safevi mimarisinin başyapıtlarından biri olarak kabul edilmektedir.
7. 7. Sultan Emir Ahmed Hamamı
Keşan'da bulunan geleneksel İran hamamı.
8. 8. Yazd Pazarı
Yazd'da yer alan geleneksel çarşı. 
9. 9. Shah Cheragh
Şiraz'da yer alan camii ve anıt mezar niteliğindeki yapı.