İkinci ele 5 bin km garanti

14 Şubat 2018 Çarşamba - 2:30 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 2:30

İkinci el otomobil satışında devrim gibi kararlar geldi. Yetki belgesiz galeri olmayacak. Satıcılar araca 3 ay ya da 5 bin kilometre garanti verecek


İkinci el araçların ticaretine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Her işletme için ayrı ayrı düzenlenecek ve devredilemeyecek. Geçerlilik süresi 5 yıl olacak.

Yetki belgesi, mesleki yeterlilik belgesi ve yönetmelik kapsamında verilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) hizmet yeterlilik belgesi ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin bakanlıkça gerekli görülen bilgilerin takip ve kontrolü amacıyla Bakanlık tarafından ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtı  Ticareti Bilgi Sistemi’ oluşturulacak. Yetki belgesine sahip işletmelerin listesi bakanlığın internet sayfasında ilan edilecek. Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacak.

Kartta, taşıtın marka ve modeli ile yılı, rakam veya harflerinin bir kısmı karartılarak motor ve şasi numarası, plaka numarası, boyalı ve değişen parçaları gibi bilgiler yer alacak. Belgeye sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınacak. 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için bu rapor gerekmeyecek.

İkinci el otomobil ve motosikletin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi, satış tarihinden itibaren 3 ay veya 5 bin kilometre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin garantisi altında olacak. İşletme, garanti kapsamındaki hususları sigorta yaptırmak suretiyle karşılayabilecek.

Oto açık pazarı hakkı belediyede

Yönetmelikle oto açık pazarlarına da sıkı disiplin geliyor. Taşıt pazarları belediyeler tarafından kurulacak ve işletilecek. Belediyeler bu yerlerin kurulması ve işletilmesi yetkisini kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya özel hukuk tüzel kişilerine devredebilecek.