İhbar süresine uymadan işten ayrılan çalışanın maaşından kesinti yapılabilir mi?

29 Nisan 2019 Pazartesi - 11:02 | Son Güncelleme : 29 04 2019 - 11:02

Hem işveren hem de çalışan, iş sözleşmesini feshetmeden önce yasada belirtilen ihbar süresine uymalıdır. İhbar süresi dolmadan işten ayrılan çalışan, bu sürenin karşılığı olan ihbar tazminatını işverene ödemekle yükümlüdür. Peki işveren ihbar tazminatı işçinin ücretinden kesilebilir mi?


İhbar tazminatı hem işçiyi hem de işvereni ilgilendiren bir borçtur. Her iki tarafta ihbar süresine uymadığı takdirde bu günlerin ücretini karşı tarafa ödemekle yükümlüdür. Peki ihbar tazminatını çalışanın ödemesi gereken durumlarda bu ücret işçinin alacağından kesilebilir mi?

İŞVEREN İHBAR TAZMİNATI ALACAĞINI İŞÇİNİN MAAŞINDAN KESEBİLİR Mİ?

İş Kanununun 17. maddesine göre yapılan bir fesih söz konusu olduğunda, taraflar iş akdini  haklı bir neden olmadan sona erdiriyorsa, bu durumu karşı tarafa belirli bir süre önceden bildirmek zorundadır. Yasada yazan süreyi beklemeden iş sözleşmesini fesheden taraf, karşı tarafa ihbar tazminatı ödemek zorundadır. 

Borçlar Kanunun 407. maddesi; “İşverenin, işçiden alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemeyeceği, sadece işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararıyla sabit bir zarardan doğan alacakların, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebileceğini” söylemektedir. Buna göre işveren ihbar tazminatı alacağı durumlarda bunu işçinin maaşından kesemez. İşveren iş sözleşmesine böyle bir hüküm koymuş olsa bile, bu tür bir anlaşma da geçersiz kabul edilir.  İşverenin bu kesintiyi yapabilmesinin tek yolu, işçinin yazılı onayını almasıdır.

ETİKETLER