İçişleri Bakanlığı 1772 personel alımı şartları neler? 1772 personel alımı başvurusu ne zaman?

21 Ocak 2021 Perşembe - 14:38 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 14:38

1772 personel alımı ne zaman? İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.772 adet boş pozisyonlara personel alımı yapılacağını duyurdu. 1772 personel alımı başvuru işlemleri 25 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak'a kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurularının ardından sınav 22 Mart-8 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. İçişleri bakanlığı 1772 personel alımı şartları ve başvurusu…


İçişleri bakanlığı 1772 personel alımı şartları ve başvurusu hakkındaki aramalar arttı. İçişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Yayımlanan ilana göre 1772 sözleşmeli personel bu kapsamda istihdam edilecek. İçişleri Bakanlığı Ön lisans, lisans ve lise mezunlarının KPSS puanlarının dikkate alınacağı başvurular e-Devlet şifresi ile online olarak gerçekleşecek.

İçişleri bakanlığı 1772 personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, giriş(sözlü) sınavı ile ilgili duyurular; www.icisleri.gov.tr internet sitesi “Duyurular” bölümünde ilan edilecek.

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında tamamlanacak.

Sözlü sınavlar 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartlarıyla ilgili bilgiler.

KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

1.772 sözleşmeli personel alımı şartları neler?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman 1.772 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu

(ç) Erkek adaylar için Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60(altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında “4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında” tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)