İBB personel alımı ilanı yayınladı! İBB'ye 420 personel alınacak

13 Aralık 2019 Cuma - 10:38 | Son Güncelleme : 13 12 2019 - 18:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 420 personel alımı yapacağını duyurdu. İBB personel alımı başvuru süreci ise bugün itibariyle başladı. İşte İBB'ye "420 memur alımı" başvuru şartları ve tüm detaylar...


İBB sözleşmeli personel alımı ilanı Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Çoğunluğu mühendis olmak üzere 420 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. 

İBB PERSONEL ALIMI DUYURUSU
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; aşağıda pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır.
 
İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
 
Adaylar 13/12/2019 – 17/12/2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi Şehzadebaşı Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
BRANŞ DAĞILIMI 
 
Avukat alımı 10 kadro,Sosyal Çalışmacı alımı için 4 kadro,Psikolog alımı için 2 kadro,Fizyoterapist alımı için 2 kadro,Hemşire alımı için 28 kadro,Ebe alımı için 3 kadro,Çocuk Gelişimcisi alımı için 2 kadroMühendis alımı için 96 kadro,Şehir Plancısı alımı için 20 kadro,Mimar alımı için 20 kadro,Peyzaj Mimarı alımı için 4 kadro,Matematikçi alımı için 4 kadro,İstatistikçi alımı için 4 kadro,Ekonomist alımı için 18 kadro,Tercüman alımı için 2 kadro,Arkeolog alımı için 2 kadro,Sanat Tarihçisi alımı için 3 kadro,Programcı alımı için 4 kadro,Tekniker alımı için 37 kadro,Teknisyen alımı için 25 kadro,
 
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
 
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
 
İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilenaşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
 
a. Türk vatandaşı olmak,
 
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 
ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 
e. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak