Hem dedeler, hem STK'lar memnun!

AA |  16 Aralık 2011 Cuma - 12:32 | Son Güncelleme : 16 12 2011 - 12:32


Tunceli Üniversitesi
bünyesinde faaliyet gösteren Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne
atanan Alevi Dedesi Ali Ekber Yurt, Dersim tartışmalarıyla ilgili, "Sayın
Başbakanın özür dilemesi toplum üzerinde çok olumlu etki yaratmıştır. Daha
sonraki süreçte de arşivlerin açılması sağlanarak, insanların gerçekleri,
doğruları net bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Bu süreç böyle devam etmeli"
dedi.

Alevi ocaklarından Hozat Sarısaltık Ocağı’ndan Karacalı Ahmet Yurt’un
oğlu olan Ali Ekber Yurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alevilik Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürlüğüne atanmasının kendisi için sürpriz olmadığını söyledi.
2009 yılında Tunceli Üniversitesine kurumlar arası geçiş için başvurusunun
olduğunu ifade eden Yurt, şunları kaydetti:

"Sayın Rektörümüz, beni bu kurumun müdürlüğü için düşündüğünü daha önce
de beyan etmişlerdi. Üniversiteye geçişimle birlikte bu kuruma atamayı da
bekliyordum. Memuriyette farklı bir göreve sahibim. Şu an resmi olarak Edebiyat
Fakültesi Sekreterliği görevini yürütmekteyim. Ama onun haricinde Tunceli
Üniversitesi Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte Tunceli Hacı
Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi yönetim kurulu
başkanlığını da yürütmekteyim."

"Hem sivil toplum kuruluşları hem de Alevi dedelerim memnun kaldı"

Merkez müdürlüğüne atandıktan sonra tanınmış alevi dedelerinden, sivil
toplum kuruluşları ve sanatçılardan çok sayıda tebrik telefonu aldığını belirten
Yurt, şöyle devam etti:

"Gerek dedeler olsun, gerek Alevi sivil toplum kuruluşları olsun,
arayanlar ciddi anlamda memnuniyetini belirttiler. Çok yerinde bir atama, çok
yerinde bir karar olduğunu tarafıma bildirdiler. Mesela bugün Alevi Vakıfları
Federasyonu Başkanı Doğan Bermek, Sayın İzzettin Doğan dedemizin kardeşi Malatya
Cem Vakfı Şubesi Başkanı Eşref (Doğan) dedemden, Sivas’taki dedelerimden,
Erzincan’dan, sanatçı Emre Saltık’tan, tanıyan vatandaşlardan çok sayıda telefon
geldi. Hepsi de büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını, bu işi yürütebileceğime
dair inancı dile getirdiler. Hepsi de ’istediğin zaman yanındayız, istediğin
zaman bizi araman kafi’ dediler. Destek sundular. "

"En büyük hedefim, ’Alevi Kütüphanesi’ oluşturmak"

Merkez olarak kendisinin özellikle yapmak istediği çalışmaların sorulması
üzerine Yurt, şöyle konuştu:

"Söz konusu kurum zaten adı da üzerinde Alevilik Uygulama ve Araştırma
Merkezi. Kurumun bir yönetmeliği var. Yönetmelikte kurumun amaçları açık ve net
belirtiliyor. Paneller düzenlemek, sözlü gelenekte olan inanç öğelerini yazılı
kaynaklara aktarmak. Bunlardan insanların faydalanmasını sağlamak. Biz de bu
amaçları hakikaten gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. ’Cem İbadetinde Semah’
sempozyumu gerçekleşitirelecek bir hedef olarak önümüzde duruyor. Ama en büyük
amacım ve en büyük hedefim Tunceli’de büyük bir ’Alevi Kütüphanesi’ oluşturmak.
Bunu sayın hocamla da paylaştım. Bir yer bulabilirsek büyük bir ’Alevi
Kütüphanesi’ oluşturmak."

Alevilik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin önemli hedeflerinden birinin
inanç turizmi çerçevesinde yeni çalışmalar olduğunu vurgulayan Ali Ekber Yurt
"Bölgemiz, 12 ocağın mevcut olduğu bir bölge. Özellikle yaz aylarında ciddi
anlamda ziyaretçiler türbeleri ziyarete geliyor. Gelen ziyaretçilere
ziyaretgahları, dergahları, türbeleri anlatacak rehberler yetiştirmek onlara
yönelik çalışmalar yapmak" dedi.

Çalışmalarında kimler yer alacak?

Yurt, "Çalışmalarınızda kimler yer alacak?" şeklindeki soruya da şu
cevabı verdi:

"Alevi Ocakları dediğimiz 12 ocağın bugün mensuplarının hepsi Tunceli’de
yaşamaktadır. Bunların hepsinin birer önder konumunda. Hepsinin görüşlerini
alarak, geçmişten bugüne bizlere aktarılan Aleviliği, özünden koparmadan yeniden
şekillendirmek. Çünkü dedelerimiz bu anlamda hakikaten sözlü tarihin, sözlü
geleneğin vazgeçilmez unsurlarıdır. Bunların hepsinden faydalanmak, hepsinden
yararlanmak muhakkak ki gerekli. Aleviliği yorumlarken, Alevi geleneğini,
Alevilik erkanını hiçbir eksiklik bırakmamak gerekiyor. Kaldı ki 12 ocak da
birbirlerine bağlı. Aralarında bir hiyerarşik yapı var. Bir pirlik, taliplik
ilişkisi var. Birbirine bağlı bir ağaç gövdesinin dalları gibi. Birbirinden kopuk
olması, bunların birbirinden bağımsız hareket etmesi tabii ki de düşünülemez; ki
ederse bu Alevilik adına inanç adına büyük bir kayıptır."

Alevi çalıştayları ve Dersim tartışması

Alevi Çalıştayı hakkındaki görüşlerinin sorulması üzerine Yurt,
"Çalıştayın sonucunda ortak akıla göre çıkan sonuç ortadadır. Alevi sorunları,
talepleri bellidir. Ortak sorunlar olarak belirlenen, herkesin hemfikir olduğu
sorunların artık çözüme kavuşturulması beklentimizdir. Bunun da artık insanlara
yansıması, bu çalıştayların sonucunu yaşamında görmesi gerekiyor. Yaşama
geçirilmesi gerekiyor. Halkın beklentisi de zaten bu doğrultudadır" diye
konuştu.

Dersim olaylarına ilişkin görüşlerine yönelik soruyu da Yurt, "Sayın
Başbakanın özür dilemesi toplum açısından çok olumlu etki yaratmıştır toplum
üzerinde. Daha sonraki süreçte de arşivlerin açılması sağlanarak, insanların
gerçekleri, doğruları net bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Bu süreç böyle devam
etmeli" şeklinde yanıtladı.

ETİKETLER

0