Hastane enfeksiyonları yakın takipte

14 Mayıs 2019 Salı - 17:03 | Son Güncelleme : 14 05 2019 - 17:03

Sağlık Bakanlığınca Türkiye genelindeki tüm hastanelerde yapılan enfeksiyon kontrol uygulamalarıyla hastaların hastanede yatış süresi azalırken, sağlık sistemine ek yük getiren, hatta ölümlere yol açabilen enfeksiyonlarda önemli ölçüde azalma kaydedildi.


AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre,  "hastane enfeksiyonları" olarak tanımlanan sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar,  sağlık sisteminde önemli sorun oluştururken, halk sağlığını da tehdit ediyor.
 
 
Enfeksiyon gelişimi yönünden riskli sağlık hizmeti uygulamalarının ve  kronik hastalıkların artması, nüfusun yaşlanması gibi nedenlerle, gerekli  önlemler alınmadığı takdirde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların günden güne  daha büyük sorun haline gelebileceği öngörülüyor.
 
Hasta ve hastalığa ait faktörler enfeksiyon gelişiminde önemli yer  tutsa da sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların büyük çoğunlukla önlenebilir  olduğu kabul ediliyor.
 
Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde bu enfeksiyonların  önlenmesi için rutin sağlık hizmetlerinden ayrı şekilde, enfeksiyon kontrol  ekibinin oluşturulması, enfeksiyon gelişimi için yüksek riskli hasta, servis ve  işlemlerin izlenmesi ile hastanelerde enfeksiyon kontrol programlarının  oluşturulması, temel unsurlar olarak görülüyor.
 
Bu kapsamda, Türkiye'de 2005'te yürürlüğe giren "Yataklı Tedavi  Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği" gereğince bu kurumların tümünde sağlık  hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolünü amaçlayan "Enfeksiyon  Kontrol Komiteleri" kuruldu. Komitelerde, enfeksiyon hastalıkları uzmanı  başkanlığında, tam zamanlı enfeksiyon kontrol hemşireleri görev alıyor.
 
Teorik ve pratik eğitim sürecinden geçirilerek sertifikalandırılan  enfeksiyon kontrol hemşireleri, yönetmeliğe uygun olarak sağlık çalışanlarının  sürekli eğitimleri, hastaların bu enfeksiyonlar açısından izlenmesi, önlemlerin  alınması, tedbirlerin etkisinin değerlendirilmesi ve hastanelerdeki enfeksiyon  kontrolü alanlarında görev yapıyor.
 
Dünya genelinde önerilen yaklaşım olan hastaların enfeksiyon kontrol  hemşirelerince yatıştan itibaren izlenmesi ve tespit edilen enfeksiyonlara  yönelik kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi, Türkiye'deki yataklı  tedavi kurumlarının tümünde uygulanıyor.
 
Türkiye'de bu kurumlarda gelişen sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar  ve önlenmesini hedefleyen kontrol uygulamaları, yaklaşık 10 yıldır web tabanlı  sistem aracılığıyla Bakanlık tarafından izleniyor.
 
 Veriler analiz edilerek yıllık raporlamalar yapılıyor ve analiz  sonuçları hastanelere bildiriliyor. Bu analizlerden elde edilen bilgiler hem  ulusal düzeyde hem de hastanelerde enfeksiyon kontrol önlemlerine yön vermede de  kanıt olarak kullanılıyor.
 
 "Enfeksiyondan korunmanın yolu el hijyeni"
 
Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en etkili, en  ucuz ve en basit yöntem, el hijyeninin sağlanmasından geçiyor.
 
 Dünya Sağlık Örgütünce hastanelerde el yıkama endikasyonları 5  basamakta belirlenirken, bu kurumlarda görev alan tüm sağlık çalışanlarına  yönelik el hijyeni eğitimleri veriliyor. El hijyenine uyum, enfeksiyon kontrol  hemşirelerince izleniyor ve uyum oranını artırmak için çalışmalar yürütülüyor.
 
 10 yıllık analiz sonuçlarına göre, özellikle yoğun bakım ünitelerinde  sık görülen "katater ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu", "idrar katateri ilişkili  idrar yolu enfeksiyonu" ve solunum cihazıyla ilişkili "pnömoniler" gibi  enfeksiyonlarda belirgin azalma gözlendi.
 
Enfeksiyon kontrol uygulamalarının sonucu olarak hastaların hastanede  yatış süresi azalırken, sağlık sistemine ek yük getiren ve hatta ölümlere yol  açabilen enfeksiyonlarda azalma kaydedildi.
 
Dünya Sağlık Örgütünün 2010-2015'i kapsayan, 50 ülkenin verilerinin  yer aldığı raporuna göre, Türkiye'de, aynı yıllara ait yoğun bakım ünitelerinde  en çok rastlanan ve en çok ölüme yol açan üç enfeksiyon tipinin (kan dolaşımı  enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu) görülme  sıklığının daha düşük olduğu belirlendi.
 

ETİKETLER