Çalışan hangi sebeplerle işten çıkarılamaz?

12 Şubat 2019 Salı - 12:51 | Son Güncelleme : 12 02 2019 - 17:41

İşveren, çalışanını işten çıkartırken bunu geçerli bir sebebe dayandırmak zorundadır. Kanuna göre iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayandırılması gerekirken, bu zorunluluk belli kriterleri karşılayan iş yerleri için getirilmiştir. Peki hangi iş yerleri için hangi sebepler İş Kanunu'na göre geçerli sebep sayılmaz ve işveren bu sebeplerle işçi çıkartamaz?


İş Kanunu, işveren işçi çıkartırken bunun geçerli bir sebebi olması gerektiğini söyler. Aksi takdirde iş sözleşmesinin feshi geçersiz olabilir.Geçerli sebebe dayanmayan fesihlerde çalışanın dava açması sonucu tazminata ya da işe iadesine karar verilebilir. Peki işverenin çalışanını işten çıkarması için geçerli olmayan sebepler nelerdir?
 
HANGİ İŞ YERLERİ İÇİN GEÇERLİ FESİH ŞARTLARI ARANIR?
 
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
 
HANGİ HUSUSLAR GEÇERLİ FESHİ SEBEBİ SAYILAMAZ?
 
a) Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
b) İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
e) 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
f) Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.