Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

AA |  28 Mayıs 2020 Perşembe - 21:29 | Son Güncelleme : 28 05 2020 - 23:43

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıkmalaya göre bu hafta sonu yine 14 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadelerine yer verildi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine  "sokağa çıkma kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi.
 
Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren,  Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, bunun toplum sağlığı ve kamu düzeni  açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi  koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbirin  uygulandığı belirtildi.
 
Salgının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek  adına alınabilecek ek tedbirlerin bugün Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı  Kabinesinde değerlendirildiği bildirildi.
 
Genelgede, bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının  düşürülmesine etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla, büyükşehir  statüsündeki 14 il ile Zonguldak'ı kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanunu ile  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca il valileri tarafından  belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.
 
Genelge kapsamında, 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00  arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere, toplam 15 il sınırlarındaki  vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
 
 
 Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar
 
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde  tutmak amacıyla, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market,  bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam  edebilecek.
 
Kısıtlamanın olduğu 30 Mayıs Cumartesi günü market, bakkal, manav,  kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
 
 Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç)  zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla  (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve  kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
 
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler  evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.
 
30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin  yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile buraların sadece ekmek  satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık  olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.)
 
Söz konusu günler, vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı  satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
 
Kısıtlamanın olduğu günler, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet  sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske  ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş  yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner  klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için  gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır  kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon  merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri,  Göç İdaresi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri  için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara  yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere  belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında  açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle  belirlenecek ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri hizmet verecek.)  açık olacak.
 
Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet  yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve  doğalgaz çevrim santralleri gibi), içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu,  gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler, hayvan barınakları, hayvan  çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, sağlık hizmetlerinin kapasitesini  artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,  bulunduğu yerin il/ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartıyla  makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin  üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen  malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak ham maddelerin  üretiminin yapıldığı tesisler, yurt içi ve dışı taşımacılık  (İhracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar, oteller  ve konaklama yerleri, gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan  üretim tesisleri faaliyet gösterecek.
 
Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede  konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu  madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir,  başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere  gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahalarıyla  sınırlıdır.) gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,  daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içinde  yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş  yerleri ve tesisler (Mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara  uymaları kaydıyla), zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan tarım kredi  kooperatifleri, kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz  önünde bulundurularak valilik/kaymakamlıkça tespit edilecek ihtiyaca göre kurayla  belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün  satışı yapan işletmeler, sebze/meyve toptancı halleri açık olacak.
 
İstisna kapsamında olan kişiler
 
Genelgede "açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda" yönetici,  görevli veya çalışanlar, özel güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve  güvenliğinin sağlanmasında görevli bulunanlar istisna kapsamında olacak.
 
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan diğer görevliler ise şöyle:
 
"Acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay ve  AFAD’da görev alanlar, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (Din  görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının  cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb.  kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve  arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin  nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık,  depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi,  huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım  merkezleri çalışanları, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel  gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri, demir-çelik, cam,  ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli  maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak  çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, bankalar başta olmak üzere  yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem  merkezlerinin çalışanları (Asgari sayıda olmak kaydıyla), bitkisel (Gül, çay,  meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (Süt, et, yumurta, balık vb.)  ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve  nakliyesinde çalışanlar, küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık  faaliyetini yürütenler, 30 Nisan 2020 tarih ve 7486 sayılı genelge kapsamında  oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek  olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu  ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, kısıtlama süresince ekmek dağıtımı  yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis  hizmetinde görevli olanlar ile 30 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatlerinde  market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli  olanlar, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma  bağışları dahil.), yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların  gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş  sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar  (İş yeri hekimi vb.), veteriner hekimler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda  olduklarını belgelemek şartıyla teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı  olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler, belediyelerin  toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve  mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, tedarik  zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 Mayıs Pazar  günü saat 18.00'den sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü,  depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında  hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.), madencilik, inşaat ve  diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve  lojistiğinde çalışanlar, 31 Mayıs Pazar günü, 14.00-20.00 saatlerinde yürüme  mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak  kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç  duyulan hallerde bunların refakatçileri, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları  ile şahsi münasebet tesis edecekler (Mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla),  serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek  mensupları ile beraber çalışanlar."
 
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Öğretim Kurumları  Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvurularının alınması  adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 30 Mayıs'ta açık bulundurulacak. Sokağa  çıkma kısıtlamasının olduğu 30 Mayıs'ta il/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. kimlik  kartı başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi  ibraz etmek şartıyla anılan sınava girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde  ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi de kısıtlamadan muaf tutulacak.
 
Söz konusu istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması  esas olacak.
 
Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli  olacak. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli  olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce  gerekli tedbirler alınacak. Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve  kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma  temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle  için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak,  plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları  dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için  görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında  sadece Vefa Sosyal Destek birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.
 
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30 ve 31 Mayıs'ta gazete dağıtımı,  gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme  suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla yapılacak. (Bu  kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esas olacak.)
 
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun  282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın  durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak.
 
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195.  maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.