GSB sözlü mülakat ne zaman? GSB sözlü mülakat tarihleri belli mi, sözlü sınav tarihi merakla bekleniyor!

08 Ekim 2021 Cuma - 12:54 | Son Güncelleme : 08 10 2021 - 12:54

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından İŞKUR üzerinden 4 bin 346 personel alımı yapılacağının bildirilmesi ardından mülakat tarihleri araştırılıyor. GSB kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapıldı. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Peki, GSB sözlü mülakat tarihleri belli oldu mu, GSB sözlü mülakat ne zaman?


Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi işçi alımı sözlü mülakat tarihleri merakla bekleniyor. İŞKUR tarafından yapılan kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapıldı. Kura çekilişi sonuç listesinde yer alan adaylar GSB mülakat tarihlerini bekliyor. Peki, GSB sözlü mülakat ne zaman? GSB sözlü mülakat tarihleri belli mi, merakla bekleniyor!

GSB SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN YAPILACAK? 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlık tarafından belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri www.gsb.gov.tr internet sitesinde daha sonra ilan edilecek, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

SÖZLÜ SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;
a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

b) Genel kültür, (30 puan)

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklar. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecek. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.