Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma’ya bağlandı

16 Temmuz 2018 Pazartesi - 2:30 | Son Güncelleme : 16 07 2018 - 2:30

Yedi yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resim Gazete’de yayımlandı. Genelkurmay Başkanlığı, beklendiği gibi Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da YAŞ üyesi oldu...


Resmi Gazete’de yayımlanan yedi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı’na bağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı Yüksek Askeri Şura üyesi oldu...

Yayımlanan kararnameler şöyle:

Bakanlıklara Bağlı İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; DDK kararnamesi; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri kararnamesi; Savunma Sanayii Başkanlığı kararnamesi; Yüksek Askeri Şûra kararnamesi; Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

DDK ve MGK yapısı değişti

Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp’ın yapıları yeniden şekillendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle YAŞ’ın yapısı da yeniden düzenlendi.

İki bakan YAŞ üyesi oldu...

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılıp başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı’nın katılmadığında durumlarda toplantıya görevlendireceği yardımcısı başkanlık yapacak.

YAŞ en az bir kez toplanacak

YAŞ’ın görevleri, “Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve TSK’nın ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak” olarak belirlendi.

YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura’yı toplayabilecek.

Kararlar, salt çoğunlukla

YAŞ, bütün üyelerin katılması ile toplanacak. Kararlar, salt çoğunlukla alınacak. Oylarda eşitlik halinde Başkanın tarafının oyları geçerli sayılacak.

Toplantılar gizli yapılacak
 
Şura’nın sekretarya hizmetlerini, Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci yürütecek. YAŞ üyeleri, kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşiti olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamayacak.
 
Gizli olarak yapılacak YAŞ toplantılarında görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayımlanması yasak olacak. Açıklanmasına Şura’nın kararıyla müsaade edilen konular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanacak. 
 
Gizliliğin kaldırılması yönetmelikte gösterilecek.
 
Şura’da görüşülen mevzuat taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı yönetmelikte gösterilecek. 
 
Yüksek Askeri Şura’nın yönetimi ve çalışma usulleri ile sekretarya hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek.
 
Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kararnamenin hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
 
Akar ile Org. Güler birlikte çalışacaklar
 
Savunma Sanayii Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na dönüştürüldü. Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanı’na bağlandı.
 
MGK 2 ayda 1 toplanacak
 
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.
 
EPDK’ya iki atama
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığı’na Zekeriya Gökşenli, üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç atandı. Ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kuruldu.
 
Subay terfisini bakan yapacak
 
CUMHURBAŞKANLIĞI Kararnamesi’yle TSK’da asteğmen-albay arasındaki rütbe terfileri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında astsubaylığa ve subaylığa terfiler ilgili bakanlarca yapılacak. “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Resmi Gazete’de 10 Temmuz 2018’de yayımlanan 1 ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.
 
Buna göre TSK’da asteğmen-albay rütbeleri arasındaki rütbe terfileri, Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak.
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında astsubaylığa ve subaylığa terfiler, İçişleri Bakanı’nın onayıyla gerçekleşecek.
 
Kaymakam adaylığı için şartlar değişti
 
CUMHURBAŞKANLIĞI kararnamesiyle kaymakam adaylığı şartları değiştirildi. Değişiklikle kaymakam adaylığı için mezun olunacak bölümlere yenileri eklendi. Buna göre, kaymakam adaylarının, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği YÖK tarafından onaylanmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmaları gerekecek. 
 
AB Bakanlığı artık AB Başkanlığı oldu
 
CUMHURBAŞKANLIĞI hükümet sistemine geçişle birlikte kapatılan Avrupa Birliği Bakanlığı, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığı’na bağlandı ve Avrupa Birliği Başkanlığı ismini aldı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameye göre, Dışişleri Bakanlığı çatısı altında çalışacak olan AB Başkanlığı, merkez ve yurt dışı olmak üzere iki ayrı teşkilata sahip olacak. Dışişleri Bakanı tarafından belirlenecek bakan yardımcılarından birisi Avrupa Birliği Başkanlığı görevini yürütecek ve AB’de sağlanan katılım öncesi mali yardımlara ilişkin Ulusal Yardım Koordinatörü olarak görev yapacak. Kararnamede başkanlığın görevi olarak ise, Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek olarak tanımlandı.
 
 
 
 
 

 

ETİKETLER