Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı! Başvurular nasıl yapılır?

09 Ocak 2021 Cumartesi - 12:00 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 12:01

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'te yayımlandı. İlana göre, Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yarışma sınavı ile 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!


Gençlik ve Spor Bakanlığı yarışma sınavı ile 25 Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Başvurular 15 Şubat'ta sona erecek. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!
 
 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Adaylar başvurularını, 08 Şubat 2021 (10.00) - 15 Şubat 2021 (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapabilecek. 
 
BAŞVURU ŞARTLARI
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı ilanında başvuru şartları şu şekilde belirtildi:
 
"1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan
genel şartları taşımak.
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda
belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
3- Yarışma sınavının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını
doldurmamış olmak.
4- ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavlarında, yukarıda öğrenim dallarına göre belirlenen puan türlerinden en az 60 (altmış) puan
almış olmak."
 
 
YARIŞMA SINAVININ ŞEKLİ VE KONULARI
 
Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekiyor. Başarı puanı 70 olarak belirlendi. 
 
2019 veya 2020 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan
başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama
yapılacak. Kontenjan sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil
olmak üzere, yazılı sınava çağırılacak.
 
Adaylara yazılı sınavda; genel kültür ve genel yetenek alanında yüzde otuz, mesleki
alan bilgisinde ise yüzde yetmiş oranında olmak üzere sorular yöneltilecek. Genel kültür ve
genel yetenek konuları tüm gruplar için ortak; mesleki alan bilgisi soruları, ise her bir grup için
ayrı ayrı sorulacak.