Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları nelerdir?

20 Mayıs 2019 Pazartesi - 9:39 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 10:55

Yasada sayılan geçersiz haller kapsamında bir çalışanın işine son verilemez. İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesinin feshedilmesi için bunun geçerli bir sebebe dayanıyor olması gerekir. Eğer fesih geçerli olmayan bir sebeple yapılmışsa bunun işveren açısında bazı yaptırımları vardır. İşte geçersiz feshin sonuçları ile ilgili detaylar…


İş Kanunu, iş sözleşmesinin feshinin; işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır demektedir. Buna göre eğer ortada geçerli bir sebep yoksa işveren iş sözleşmesini feshedemez. Aksi takdirde bunun bazı sonuçları ortaya çıkmaktadır.

GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARI

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler.

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları  ödenir.

İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı,  yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir.

İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler ile hiçbir suretle değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.