Gazetevatan.com » Yazarlar » Türk gençleri kadına tokadı haklı buluyor

Türk gençleri kadına tokadı haklı buluyor

11 Ağustos 2018 Cumartesi


Gazeteci-eğitimci Fatoş Karahasan, Y ve Z nesli olarak tanınan 1980 sonrası iki kuşağın ülkemizde nasıl bir dünya kuracağını araştırdı.
 
Uzun bir dönemdir Bilgi Üniversitesi’nde iletişim, reklam ve dijital pazarlama konularında ders veren gazeteci Fatoş Karahasan Batı’daki araştırmaların Türk gençliğini yansıtmadığını gözlemlediği için 2016’da, Y ve Z Nesli olarak tanınan 1980 sonrası doğan iki kuşağın ülkemizde nasıl bir dünya kuracağını sorgulamak amacıyla  bilgi toplamaya başladı.
Sia Insight şirketi, 15 ilde, 2 bin gençle yüzyüze görüştü. Sonuçlar tahmin ettiğim gibi, bizim gençlerimizin Batı’daki yaşıtlarından çok farklı olduğunu ortaya koydu.  Araştırma  verilerini, Türkiye’de yapılmış  başka araştırmalarla kıyasladım. Onların verileriyle, bizim çalışmamızın verileri örtüştü. Daha sonra Batı’daki Y ve Z nesli üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarıyla, Türkiye gençliği hakkında elde ettiğimiz bilgiyi karşılaştırdım.  Bu veriler ışığında,  gençlerimizin bugününü ve ülkemizi   nasıl bir gelecek beklediğini daha net görebilmek mümkün oldu.   
 
%46 
 
Öğrencilerin yüzde 46’sı öğretmenlerin dayak attığını söylüyor
 
Gençlerin, yüzde 46’sı öğretmenlerin fiziksel ceza verdiğini hatta dayak attığını; yüzde 61’i yönetim ve öğretmenlerin, öğrencilerin maddi durumuna göre öğrenciler arasında ayrım yaptığını, yüzde 63’ü kuralların herkese eşit uygulanmadığını ifade ediyor.
 
%81
 
Liseli gençlerin eğitim kalitesinden memnuniyet oranı
 
Gençlerin eğitimden de iş yaşamından da şikayetleri var. Lisedeki yüzde 81 memnuniyet oranına karşın, üniversite öğrencilerinin yüzde 60’ı 
lisans eğitim kalitesinden memnun olduğunu belirtiyor. Yani her 10 öğrenciden 4’ü eğitim kalitesinden memnun değil.
 
%89
 
Yabancı dil bilmiyor
 
Gençlerin yüzde 89’u yabancı dil bilmiyor. Öğrencilerin yüzde 72’si okul kütüphanesini kullanmadığını belirtiyor. Okulardaki öğrenci kulüplerinde görev yapan öğrenci sayısı da çok sınırlı. Öğrencilerin yüzde 96’sı ERASMUS programına katılmamış, ama yüzde 91’i başvurmayı düşündüğünü söylüyor.
 
%77
 
Başka iş bulamadığı için çalıştığı yerde bulunuyor
 
Başka bir iş bulamadığı için mevcut işyerinde çalıştığını söyleyen gençlerin oranı yüzde 77. Çalışan gençlerin yüzde 49’u işinden ayrılmayı düşünüyor. Yüzde 37’si ise bunu bir yıl içinde yapmayı planlıyor. Çalışma hayatındaki gençlerin yüzde 43’ü düşük ücretten şikayetçi.
 
%66
 
Gelirden memnun olduğunu belirtiyor 
 
Gençlerin yüzde 66’sı gelirinden/harçlığından memnun olduğunu söylüyor. Çalışan gençlerin yüzde 45’lik bölümü, kazancını elden aldığını, yüzde 18’iyse parça başına ücret aldığını belirtiyor. Sadece yüzde 35’i maaşlarının düzenli olarak banka aracılığıyla alıyor. 
 
%32
 
İş bulamadığı için çalışmıyor
 
İş yaşamında olmayan gençler, bunun nedeninin iş bulamamak olduğunu söylüyor. “İş aramaktan yoruldum” diyen yüzde 10’luk bölümün bezginliği dikkat çekiyor. 
 
%98
 
Bir STK’ya üye değil
 
ABD’de her dört Z nesli üyesinden birisi gönüllü projelerde yer alıyor. Gençler sosyal değişim talep ediyor. Buna karşın, Türkiye’deki gençlerin yüzde 98’i hiçbir STK’ya üye değil. 
 
%32
 
kendi işini yapmak istiyor
 
Gençlerde kendi işini yapmak isteyenlerin oranı yüzde 32. Meslek seçimlerinde doktorluk, mühendislik, kamuda çalışmak gibi geleneksel tercihlerin ön planda oluşu dikkat çekici.Yüzde 78’inin tam zamanlı çalışmayı istemesi Batı’daki yaşıtlarından farklılık gösteriyor. 
 
%22
 
Kadına tokat atılabilir
 
Gençlerin yüzde 60’ı bir kadına gerektiği durumda tokat atılıp atılamayacağı sorusuna “Hayır” yanıtını veriyor. Yüzde 22’si ise gerektiğinde kadına tokat atılabileceğini düşünüyor. Kadınların yüzde 19’u, erkeklerin ise yüzde 25’i böyle düşünüyor.