Eş onaysız ipotek geçersiz

MELTEM KARA / EKONOMİ |  28 Şubat 2016 Pazar - 2:30 | Son Güncelleme : 28 02 2016 - 2:30

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eş rızası alınmadan aile konutu üzerine yaptırılan ipoteğin geçersiz sayılacağına hükmetti. Kararda, konutun sahibi eşin, evdeki yaşantıyı güçlüğe sokacak biçimde, gayrimenkulu ipotek ettiremeyeceği, bu işlemin ancak diğer eşin açık rızasıyla yapılabileceği kaydedildi. Bu kararın eşlerden birinin kötü niyetli ve muvazaalı işlemle aile konutunu elden çıkartma ihtimalini de ortadan kaldıracağına vurgu yapıldı.


Bursa’da bir kişi, bankadan kredi aldı ve teminat için tapusu kendi üzerine olan evini ipotek ettirdi. Borcun ödenmemesi üzerine bankanın icra takibi  başlatmasının ardından bu kişinin eşi, ipotek edilen evin aile konutu olduğunu  belirterek, ipoteğin kaldırılması talebiyle dava açtı.
 
Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Yerel mahkeme kararında, ev sahibinin birden fazla taşınmazının olduğu, davalı bankanın söz  konusu evin aile konutu olduğunu bildiğinin kanıtlanamadığı belirtildi.
 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma  kararında, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu konuda yeni bir uygulamaya geçtiği  belirtildi.
 
Bu kapsamda, Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesinde, “Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini  feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” denildiğine işaret edilen kararda, bu hükümle aile konutu şerhi  konulmuş olmasa da eşlerin birlikte yaşadıkları konut üzerindeki fiil ehliyetlerinin sınırlandırıldığı vurgulandı.
 
Türk Medeni Kanunu’nda eşlerin birbirleri ve üçüncü kişilerle hukuki işlemlerinde özgürlük alanı tanındığı ancak bazı hukuksal işlemlerin diğer eşin  rızasına bağlı olduğu kuralı getirilerek, aile birliğinin korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

ETİKETLER

Yargıtay ipotek