Gazetevatan.com » Yazarlar » Yabancı bakıcınızı nasıl sigortalı yapacaksınız?

Yabancı bakıcınızı nasıl sigortalı yapacaksınız?

10 Kasım 2013 Pazar


Son günlerde evde çalıştırılan yabancı bakıcılar için nasıl çalışma izni alınacağı, ücretl ve sigorta bildirimlerinin ne olacağı tartışılır oldu. Bugün yabancı bakıcılar başta olmak üzere Türkiye’de çalıştırılacak yabancılar için çalışma izninden sigortaya birkaç soruya yanıt vermeye çalışacağız.

Yabancıların Türkiye’de sigortalı olması zorunlu

SORU: İşverene bağımlı olarak çalışacak yabancıların sosyal güvenliği nasıl sağlanır?

CEVAP: Sosyal güvenlik mevzuatına göre Türkiye’de sigortalı olmak için TC vatandaşı olmak gerekli değildir. Çalışan yabancılar da sigortalı yapılması zorunludur.. Gerekli çalışma izinleri alınan yabancı, bir işverene bağlı olarak çalışacaksa diğer işçiler gibi 4/a’lı (SSK’lı) olarak sosyal güvencesi sağlanacaktır. Yabancıların sigorta bildirimleri kendilerine verilen geçici kimlik numaraları ile yapılır. Yabancı ev hizmetlerinde çalıştırılacaksa ev adresinde işyeri dosyası tescil edilmeli ve sigortalı bu işyeri dosyasından bildirilmelidir. Çalışma izninin alınmasını müteakip 7 gün içerisinde yabancı şahsın sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bu işlem için işveren konumundaki şahsın ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne başvuru yaparak işyeri kaydı yaptırması ve yabancı şahsın sigortalılığını başlatması gerekmektedir.

SORU: Bağımsız çalışan yabancıların 4/b’li olmaları gerekir mi?

CEVAP: Yabancı kendisi ülkemizde gerekli çalışma izninden sonra kendisi adına bir işyeri açarsa, şirket ortağı olursa yani bağımsız çalışacaksa bu durumda da 4/b’li (BAĞ-KUR’lu) olarak sosyal güvencesi sağlanacaktır. Kendi ülkesinde sosyal güvenliği olan yabancının bunu belgelemesi halinde sigortalılığı ile ilgili muafiyet tanınır.

Çalışma izni olmadan yabancı çalıştırmanın cezası 7.325 TL

SORU: Yabancıların çalışma izni ile ilgili hükümlere uymayan yabancı ve işverenlere nasıl bir yaptırım uygulanır?

CEVAP: Çalışma izni olmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 7 bin 325 TL, çalışma izni olmaksızın çalışan yabancıya ise 731 TL idari para cezası uygulanır. Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. Bununla birlikte; yabancı çalışan sınır dışı edilir ve kaçak yabancı çalıştıran işveren, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Ayrıca sigortasız çalıştırma ile ilgili idari para cezası da uygulanır.

Yabancı çalışan nasıl sigortalı olur?

SORU: Yabancı bakıcı gibi ev hizmetlerinde çalıştırılan yabancıların sigortalılığı için farklı bir düzenleme var mıdır?

CEVAP: Yabancı bakıcılar gibi ev hizmetlerinde çalıştırılacak olan yabancıların gerek çalışma izinlerinin alınmasında gerekse sigortalı olmalarında diğer yabancıların tabi olduğu kurallara tabidirler. Ancak yabancı bakıcı gibi ev hizmetlerinde çalıştırılan yabancılarla ilgili sigorta primi en az 3 asgari ücret olarak bildirilmelidir. Ayrıca ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancı bekarsa kadınsa çalıştıracak işverende bekar erkekse bu durumda yabancı kadın için Bakanlık tarafından çalışma izni verilmemektedir.

SORU: Sigortasız çalıştırılan yabancılarla ilgili işverenlere uygulanacak olan yaptırım nedir?

CEVAP: Çalışma izni alınmadan ya da çalışma izni alınmış olmasına rağmen sigortasız yabancı işçi çalıştırıldığı tespit olunması halinde SGK işverene her sigortasız yabancı için 2 asgari ücret idari para cezası uygular. Geriye dönük bir saptamada da bulunulmuşsa, sigortalı işe giriş bildirgesi haricinde prim belgelerinden dolayı da her ay için 2 asgari ücret tutarından idari para cezası uygulanır.