Gazetevatan.com » Yazarlar » Primlerini ödemeyene sağlık hakkı yok

Primlerini ödemeyene sağlık hakkı yok

02 Kasım 2013 Cumartesi


Www.isvesosyalgüvenlik.com internet adresini daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama çalışma mevzuatı ile ilgileniyorsanız muhakkak ziyaret etmelisiniz. Sitede, sıkılmadan okuyacağınız, mevzuat dilinden arındırılmış güzel yazılara yer veriliyor. Bu yazılardan birisini sağlık yardımı alınabilmesi için GSS prim borcu olmaması gerekenlerle ilgili yazıyı sizinle paylaşıyorum.

5510 Sayılı Kanun uyarınca bazı kişilerin Genel Sağlık Sigortası’ndan (GSS) yararlanabilmesi için, sigortalı olarak kayıtlı olmaları ve geriye dönük bir yıl içinde en az 30 günlük sigortalarının bulunması yanında ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun bulunmaması gerekir. Bunlar, primlerini kendileri ödemekle yükümlü olan kişilerdir. Örneğin işçilerin yani 4/a kapsamındaki sigortalıların primlerini kendileri değil işverenleri ödemek zorunda olduğundan, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olsa dahi 4/a kapsamında sigortalı olan kişi bu borçtan etkilenmeden sağlık yardımı almaktadır, çünkü prim ödeme yükümlüsü kendisi değildir.

Kimler yararlanabiliyor?

Genel Sağlık Sigortası yardımlarından yararlanabilmeleri için borcu olmaması gerekenler şunlardır;

- 4/b yani Bağ-kur kapsamında sigortalı olanların

- Sadece genel sağlık sigortasına tabi olup gelir testi sonucu aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla çıktığı için primlerini kendileri ödemesi gerekenlerin

- Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışmaları nedeniyle 5510 Sayılı Kanunun Ek 5’inci maddesi kapsamında sigortalı olanların

n 5510 Sayılı Kanun’un Ek 6’ncı maddesi kapsamında sigortalı olan ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı şoförleri ile düşünür, yazar ve sanatçıların diğer şartlar yanında hastaneye gittiği tarihte tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekir.

Bununla birlikte;

- İsteğe bağlı sigortalı olanların,

- Yabancı ülke vatandaşlarının

diğer şartlar yanında sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması, yabancı uyruklu öğrencilerin ayrıca bir öğretim dönemine ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin tamamını öğrenim gördükleri üniversitenin öğrenim dönemi başından itibaren bir ay içinde ödemeleri, gerekmektedir.

Yukarıda yer alan şartlar, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler yani sigortalı üzerinden sağlık yardımı alan eş, çocuk ve ana baba için de geçerlidir.