Gazetevatan.com » Yazarlar » Taşeron işçiye tazminat için kanun değişmeli

Taşeron işçiye tazminat için kanun değişmeli

21 Eylül 2013 Cumartesi


Gelecek yasama döneminde düzenleme bekleyen konulardan en önemlisi taşeron işlerde çalışan işçilerin Kıdem Tazminatı alabilme haklarının sağlanmasıdır. Çünkü; taşeron işçileri için Kıdem Tazminatı, her yıl işveren değiştirilmesi adet haline getirilmiş taşeron uygulamasında hayaldir. Geçen hafta yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda taşeron işçilere sağlanacak Kıdem Tazminatı hakkı da dahil çalışma hayatı ile ilgili düzenlenecek konular masaya yatırıldı. Taşeron işçilerin Kıdem Tazminatı hakları garanti sağlayacak düzenlemelerin nasıl yapılacağı merak konusu ancak şu kesin ki en azından kamu kurumlarında temizlik, güvenlik, yemek vs. gibi taşeronlaştırılan işlerde çalışan işçilerin Kıdem Tazminatı haklarının garanti altına alınması için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda (KİK) düzenleme yapılması gerekir. Zira KİK gereği mal, hizmet veya yapım konusu işin maliyeti hesap cetveline göre tespit edilen yaklaşık maliyette bileşenleri içinde kıdem tazminatı maliyeti yer almamaktadır. Bununla birlikte; yaklaşık maliyete göre istekliler tarafından verilen teklifler ihale makamı tarafından değerlendirilir ve teklif bedelinin işin yapılmasını engelleyecek şekilde aşırı düşük olarak kabul edilmesi halinde isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Maliyet hesabında yok

Bu şekilde yapılacak aşırı düşük sorgulamada; işçinin ücret, yol-giyim vs. bedeli ve sigorta prim tutarı ile ilgili maliyetlerin hesabı istenir. Bu hesap sorgusunun içinde işçinin işin sonunda veya gerekli şartları sağlaması halinde alması gereken Kıdem Tazminatı dahil edilmemiştir. KİK gereği kıdem tazminatı aşırı düşük sorgulamasında önemli bir teklif bileşeni olarak kabul edilmediğinden bir kamu kurumunun 2 yıl için geçerli olarak düzenlediği temiz ihalesinde yüklenici olan ancak 2 yılsonunda yeniden düzenlenen ihaleyi kazanamayan yüklenicinin 2 yılsonunda yeniden çalışamayacak olan işçiye ödenecek Kıdem Tazminatı tamamen işverenin lütfuna bırakılmaktadır. Oysa ki Kıdem Tazminatı da hesap sorgusu içinde yer alsa ihale makamı; işçilerin Kıdem Tazminatı ile ilgili alçağını koruyucu önlemler alabilir.

10 yıllık tazminatı ancak evliliğiniz kurtarır

SORU: 14.10.2012 yılında evlendim ve eşim hamile, yakında doğum yapacak. Eşim doğumdan sonra çalışmak istemiyor. Eşim hangi sebeple işten ayrılması gerekir ki 10 yıllık tazminatı boşa gitmesin? (Gökmen Ayar)

CEVAP: Eşiniz doğum sebebi ile işten ayrılırsa Kıdem Tazminatı alamaz, çünkü kadın işçinin doğum yapması ve bu sebeple çalışmaması Kıdem Tazminatı alması için geçerli bir sebep değildir. Ancak eşiniz 14.10.2013 tarihine kadar, yani evlendiğinizden itibaren 1 yıl içinde evlilik dolayısıyla iş akdini sonlandırırsa işverence eşinize 10 yıllık Kıdem Tazminatı 1475 sayılı Kanunun 14. Maddesi gereği ödenmek zorundadır.

Maaşına haciz gelen işçi işten çıkarılabilir mi?

SORU: İşyerinde personel sorumlusuyum. İşçilerden birinin maaşına banka kredi borcu yüzünden banka tarafından haciz konuldu. İşyeri sahibi işçinin sorun oluşturabileceğini düşünerek işçiyi işten çıkarmak istiyor. Maşına haciz konuldu diye işçi çıkarılabilir mi? (Meral Tuncer)

CEVAP: Herhangi bir borcundan dolayı maaşına haciz konulan işçinin iş akdi sırf hacizden dolayı feshedilemez. İşçinin maaşının hacizli olması iş akdi feshinde ne geçerli neden ne de haklı neden olarak kabul edilemez. Ancak; işçinin maaşına haciz konulması halinde işçinin isteksiz, moralsiz ve verimsiz çalışması sonucunu doğurursa bu durumda işçinin iş akdi geçerli nedenle feshedilebilir. Yani maaşa haciz geçerli neden olmazken maaşa haciz konulmasından oluşacak olumsuz durumu fesihte geçerli neden sayılır.