Gazetevatan.com » Yazarlar » Emekli aylığındaki kesintinin nedeni

Emekli aylığındaki kesintinin nedeni

30 Aralık 2012 Pazar


Okurumuz Ahmet Güven işçi emeklisi olduğunu, bu ay aylığının kesintili ödendiğini, kesintinin nedenini nasıl öğrenebileceğini ve nasıl itiraz edebileceğini soruyor. SGK’dan yaşlılık (emeklilik), malullük, ölüm aylığı ile iş kazası-meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanların aylıklarından zaman zaman Kurum tarafından kesinti yapılmaktadır. Bu kesintiler daha çok;

- Alınan sağlık yardımları kapsamında, muayene - reçete katılım payları ile ilaç katılım payları nedeniyle yapılan kesintilerden

- Emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya devam edenlerin almakta oldukları aylıklarının yüzde 15’i tutarında yapılan sosyal güvenlik destek primi kesintilerinden

- İcra borcu olanların aylıklarına gelen haciz kapsamında yapılan kesintilerden oluşmaktadır. Okurumuzun kesintisi muhakkak bu 3 sebepten biridir. Aslında, bu kesintiler, genelde aylığı alan kişinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğinden, kişi için de pek sürpriz oluşturmaz. Ancak bu ay emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya devam edenlerin aylıklarından kesinti yapılması gerekmesine rağmen kesilmeyenlerden SGDP kesintisi yapılmaya başlandı. Bu durum emekli olduktan sonra 4/b (Bağ-Kur) kapsamında çalışmaya devam edenler için sürpriz oldu. Bu kesinti ve diğer kesintiler yasal kesintilerdir.

Ancak bu 3 neden olmamasına rağmen aylıkta kesinti olmuşsa bununla ilgili öncelikle kesintinin sebebini öğrenmesi gerekir. Bunu herhangi bir kurum ünitesinden (Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezinden) öğrenebileceği gibi, Kurumun web sitesinde yer alan https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ adresinden; öğrenebilir. İlgili kişinin, kesintinin sebebi ve ayrıntısını öğrenildikten sonra Kuruma dilekçe ile başvurarak kesintiye itiraz etmesi gerekebilir.

Örneğin;

- Kesinti sosyal güvenlik destek primi borcu nedeniyle yapıldığı halde, söz konusu kişinin 4/b (Bağ-Kur) kapsamında herhangi bir çalışması, vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı yoksa, olsa bile daha sonra vergi mükellefiyetini, şirket ortaklığını sona erdirmişse dolayısıyla da kendisi sosyal güvenlik primi ödemesi gereken kişi statüsünde değilse (Gayrimenkul kira geliri elde edenler bu statüde değildir.)

- Kesinti sağlık yardımı (muayene - ilaç katkı payı v.s.) nedeniyle yapıldığı halde, kendisi kesintiye konu sağlık yardımını almamışsa

bu gibi durumlarda ilgili kişinin gerekçelerini de belirtmek suretiyle kendisine aylığı bağlayan Kurum ünitesine bir dilekçe ile itiraz etmesi gerekir. İtiraz üzerine kurum tarafından yapılan inceleme sonucunda, kesintinin yersiz ve haksız olduğu anlaşılırsa yapılan kesinti iade edilir. Eğer kesintinin yerinde olduğu, yani haklı bir sebebe dayandığı anlaşılırsa bu durumda itiraz reddedilir. Bu şekilde itirazı reddedildiği halde, kesintinin haksız olarak yapıldığını düşünen kişinin, iş mahkemesinde dava açması gerekir.

SGK, 2013 yılında etkinliğini arttıracak

Bütün ekonomik değerlerin planlandığı 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Plan’a göre; sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tümünü kapsayan, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılayabilen, mali sürdürülebilirliğe ve etkin denetim mekanizmasına sahip, kaliteli hizmet sunan bir yapıya kavuşturulması için temel amaç 2013 yılında sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması olacaktır. Bunun için öncelikle sosyal sigorta sisteminde bilgi işlem altyapısı güçlendirilecek, sistem etkili, erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sunan bir yapıya kavuşturulacak.

Sosyal yardım ve istihdam bağlantısı geliştirilerek
sosyal güvenlik sisteminin finansal sürdürülebilirliği iyileştirilecek. Tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sigortası modelleri geliştirilecek.

Bununla birlikte
www.isvesosyalguvenlik.com/anasayfa/makale21.htmkayıt dışı istihdamı önlemeye ve ilave istihdamı teşvik etmeye yönelik tedbirler alınacak. İşgücü piyasasındaki katılıkları azaltmak amacıyla sosyal taraflarla istişare içinde gerekli düzenlemeler yapılacak. Sağlık alanında da; sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği, kalitesi ve etkinliği artırılmaya devam edilecektir.

Umarım, 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Plan’daki sosyal güvenlik dahil bütün amaçlara ulaşılır. Ve umarım, siz de 2013’te bütün planlarınızın tuttuğu bir yıl yaşarsınız.

İyi yıllar!