Gazetevatan.com » Yazarlar » 15 Aralık’tan sonra sigortalı hizmet dökümünü yine herkes alabilecek

15 Aralık’tan sonra sigortalı hizmet dökümünü yine herkes alabilecek

10 Aralık 2011 Cumartesi


İnternet uygulamasını hizmete dönüştüren en iyi kurum, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olsa gerek. Bilhassa işveren ve sağlık (medula) ekranları zaman zaman bağlanma hızında sorun oluştursa da 74 milyon nüfusun yaşadığı bir ülke için çok güzel uygulamalar. Bu ekranlardan SSK’lı çalıştıran işverenler ve eczane ile hastaneler Kurumdan e-şifre alarak kurumsal işlemlerini ilgili müdürlüklere gitmeden yapabiliyor. Kurumun resmi internet sitesi www.sgk.gov.tr web sitesinden de SGK ile ilgili bütün bilgilere ulaşılabiliyor. Hatırlanacağı üzere önceden sigorta sicil numarası veya T.C. Kimlik Numarasıyla Sigortalı Hizmet Dökümü Sayfasından çalışanların çalışma süreleri görülebiliyordu. Bu uygulama SGK’nın web sitesinden çıkarılarak ancak PTT’den 1 TL karşılığında alınan şifre ile www.türkiye.gov.tr web sitesinden girilerek bireysel olarak öğrenilmesi sağlandı. Yeni yapılacak olan düzenleme ile hizmet dökümünün eskiden olduğu gibi yine herkes tarafından görülecek şekilde T.C. Kimlik Numarasıyla Sigortalı Hizmet Dökümü Sayfasından hizmet dökümü uygulamasına geçildi. Bu uygulama 15 Aralık’tan itibaren başlayacak olup kendi çalışma sürelerinin herkes tarafından görülmesini istemeyen vatandaşların müracaatları durumunda hizmet dökümüne ulaşılması engellenebilecek.

*****


Yaşlılık aylığı için yaşını bekleyenlere bedava sağlık yardımı olacak mı?

SORU: Geçenlerde yaşlılık aylığı için çalışmayarak yaşını bekleyenlere sağlık yardımı bedelsiz yapılacağı belirtildi bu doğru mu? (Osman Mert)

CEVAP: Son dakika değişikliği olmazsa 1.1.2012 tarihinden sonra herkes zorunlu genel sağlık sigortalısı olacak. Bunun için 1.1.2012 itibarıyla sağlık sigortası olmayan kişiler yani çalışmayan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler de kapsam içinde değerlendirilecek. Buna göre; vatandaşların tapu, vergi, sigorta kayıtlarının yer aldığı bilgilerle üzerine kayıtlı tarla, taşınır ve taşınmaz mal ve dükkân bulunup bulunmadığı incelenecek. Yapılacak incelemeler neticesinde aile içi kişi başı gelir brüt asgari ücretin (şu anda 837 lira) üçte birinden az ise (279 liradan) GSS primini Hazine ödeyecek. Asgari ücretin üçte birinden (279 liradan) asgari ücret tutarına kadar ise 30.42 lira sağlık primi tahsil edilecek. Brüt asgari ücret olan 837 ile asgari ücretin iki katı aralığında ise prim tutarı 91.26 liraya çıkacak. Asgari ücretin iki katından fazla ise 182.52 lira alınacaktır. Tabi bu miktarlar asgari ücret 2012’de artması ile artacaktır. Bu kapsam içinde yaşlılık aylığı almak için gerekli yaş haddini çalışmadan bekleyenler de yer alacak ve gelir testine girerek gelir durumuna göre ya prim ödeyerek (bedava) ya da prim ödeyerek sağlık yardımından yararlanacaktır. Yaşlılık aylığı için çalışmayarak yaşını bekleyenlere sağlık yardımı bedelsiz yapılacağı hususu kısmen doğrudur.

*****


Deneme süresince işverenin işçiyi sigorta yaptırmama hakkı var mı?

SORU: İşyerinde 3 aydır çalışıyorum. İşverenim sigortamı yapacağım dediği halde deneme süresindesin diye yapmıyor. İşverenin böyle bir hakkı var mıdır? (Yakup Kozak)

CEVAP: Deneme süresi İş Kanunu gereği işçinin ve işverenin birbirini deneyerek tanıma, alışma süresi olarak uygulanmakta olup en çok iki ay olabilir ve bu süre toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır. Bunun sosyal güvenlikle hiçbir alakası yoktur. Zira sosyal sigorta mevzuatına göre genel olarak iş alınan sigortalılarla ilgili sigortalı işe giriş bildirgesinin işe başlamadan bir gün önce verilmesi yasal bir zorunluluktur. Buradan hareketle işverenlere hiçbir zaman deneme süresi içerisinde çalıştırdığı kişilerin sosyal güvenlik haklarından yoksun bırakma gibi bir hak verilmemiştir. Kişiler deneme süresi içerisinde dahi işe başladıkları andan itibaren sigortalı bildirimleri yapılmak kaydıyla çalıştırılabileceklerinden, işverenler deneme süresinde çalışan kişilerin işe girişlerini kanunun öngördüğü yasal sürede yapmak zorundadır.

*****


Bağ-Kur’dan malulen emekli olanların çalıştıklarında aylığı kesilir mi?

SORU: 2007 yılında Bağ-Kur’luyken malulen emekli oldum ve dükkanımı kapattım. Şimdi yine işyeri açıp vergi mükellefi olacağım. Bu durumda 2007’de Bağ-Kur’dan bağlanan malulen emekli aylığının kesileceği söylendi, bu doğru mu? (İbrahim Kopaner)

CEVAP: Aslında 5510 sayılı Kanunda malullük aylığı alırken çalışmaya başlayanların aylıklarının kesileceği belirtiliyor. Ancak Kanunun geçici 1. Maddesinde normal Bağ-kur ve tarım Bağ-kurlulardan malullük aylığı bağlanmış olan ile 1.10.2008 sonrası işlemleri devam ederek bağlanacak olanlar hakkında 1479 ve 2926 sayılı kanunların mülga hükümlerinin uygulanacağı yer alıyor. Buna göre; (Bağ-Kur) kapsamında malullük aylığı almakta iken 1.10.2008 tarihinden sonra;

- Eski ifade ile SSK sigortalısı olursa, malullük aylığı kesilmeyecek ancak prime esas kazançları üzerinden yüzde 30 ve kısa vadeli sigorta kolları primi olmak üzere sosyal güvenlik destek primi kesilecek.

- Eski ifade ile Bağ-Kur sigortalısı olursa, malullük aylığı kesilmeyecek ve herhangi bir prim alınmayacak.

- Eski ifade ile Emekli Sandığı sigortalısı sigortalı olursa aylığı kesilmeyecek.

Buna göre; 2007 yılında Bağ-Kur’luyken malullük aylığını aldığınız için yeniden vergi mükellefi olmanız halinde aylığınız kesilmeyecektir.