Gazetevatan.com » Yazarlar » PKK’nın taktikleri

PKK’nın taktikleri

04 Ağustos 2017 Cuma


“Öyle horozlar vardır ki, güneş onlar öttükleri için doğuyor sanırlar.”

L.Dumont

“Sahte eylem planları hazırla ve bunların ele geçmesini sağla. Analizcilerin işini zorlaştır, güvenlikçilerin yanlış yerlere yönlenmelerini ve psikolojik olarak yorulmalarını sağla.”

“Dikkatleri belli noktalara yoğunlaştıracak haberler yay, beklenmeyen yerden vur.”

“Sahte ajan, işbirlikçi isim listeleri hazırla, bunları sızdır, ele geçmesini sağla. Listelerde örgüte muhalif, etkisini kırmak istediğin isimlere yer ver. Tasfiye edilmelerine ve kuşkulu kişi olmalarına yardımcı ol. Güven bunalımı yarat.”

“Gerçekleşen eylemlerin bazılarını olmayan örgütler adına üstlen. Bu daha güçlü görünmeye yardımcı olur. İstihbaratı şaşırt ve meşgul et. Halkı etkile.”

“Asker ve polis hakkında bilgi topla. Şantaj yap, tehdit et.”

“Mağdur ve mazlum olgularını öne çıkar.”

“TC ajanları ile işbirlikçileri infaz et, infaz nedeninin halk tarafından bilinmesini sağla. Bu TC ile işbirliği yapanları korkutarak vazgeçirtecektir.”

Psikolojik savaşın açık ve kirli unsurları olan bu talimatlar PKK’nın, Serhat Eyaleti 2’nci Konferansında “Düşmana Karşı Yürütülecek Psikolojik Savaşa İlişkin Kararlar” arasında yer almıştı.

PKK’nın, alanda yürütülen aktif silahlı mücadelenin dışında kamuoyunca çok fazla bilinmeyen bu ayrı yönünü gündeme getirmemizin nedeni güvenlik güçleri ve istihbarat aygıtlarının işlerinin ne denli zor ve karmaşık olduğu konusunda bir farkındalık yaratılmasına yardımcı olmak.

Ve PKK’nın silahlı unsurların dışında psikolojik harekat ve savaş yöntemlerini de kullanan birikim ve deneyime sahip olması nedeniyle yürütülen mücadelenin buz dağının altında kalan kısımlarının bilinmesini sağlayarak güvenlik güçlerince, profesyonel bir örgütün çok boyutlu değişik taktikleri karşısında elde edilen başarının önemini vurgulamak.

Çünkü alanda yürütülen ve kamuoyunda görünen yüz olan silahlı mücadelenin yanı sıra Türkiye içinde ve dışında, değişik aktörlerin varlık ve örgüte desteğinde süregelmekte olan çok bileşenli, çok boyutlu karşı psikolojik savaşın kazanılmasında, PKK’nın ilk bakışta silahlı eylemlere oranla önemsiz gibi görünen taktik uygulamalarının bilinmesi, toplumsal destek için büyük önem taşımaktadır.