Emeklilik yaşı kararı! Meclis'ten geçti, binlerce kişiyi ilgilendiriyor...

AA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 23:34 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 23:34

Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren emeklilik kararı Meclis'te kabul edildi. Müjde geldi. Ek ödeme kararı da çıktı. Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi Emekli Sandığı Kanunu gereği 55 yaş olarak belirlendi. Böylece, uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri düzenlendi. 40 yaşını doldurmuş, komando olarak istihdam edilen uzman erbaşlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak. Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine sözleşmeli olarak çalıştırılacak.

Milli Savunma Üniversitesi ve bağlı kurumları ile TSK bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlileri, devlet memurları, emekli TSK personeli, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanları ders verebilecek.


TBMM Genel Kurulunda kabul edilen TSK Personel Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'a göre, Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi  halinde, Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma  Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan KHK'nin  Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığına ve  Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler,  TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına  öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, TSK'de  yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek.
 
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı  bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim  merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve dil  okulu, harita yüksek teknik okulu, mükemmeliyet merkezi komutanlıkları, birlik  içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders  vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile devlet memurları,  kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı ve  yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanları ve Milli Savunma Bakanlığına  bağlı yüksek öğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç diğer  yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yükseköğretim  Personel Kanunu'nda belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere ek ders ücreti  ödenecek.
 
Bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı  1000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek.
 
Kanunla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1993-2007 yılları arasında  astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz  piyade/deniz istihkam olarak  sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları, mezun oldukları yıldan önceki  yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak  sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıplarının geriye değil ileriye  götürülmesi sonucu söz konu personelin deniz piyade ve deniz istihkamı olarak  sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kıdemsiz olmalarına ilişkin  mağduriyetin önüne geçilecek.
 
Buna göre, 1993 yılı dahil olmak üzere 1993-2007 yılları  arasında,  astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf   subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine  götürülecek. Ancak, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı  geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife  malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu hükümler uygulanacak.
 
Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği kurulacak
 
"Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler,  Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun"un adı,  emekli  uzman  erbaşlar  tarafından  kurulacak  derneğin kanun kapsamına alınması  için "Türkiye  Emekli  Subaylar,  Emekli   Astsubaylar,  Emekli Uzman Erbaşlar,   Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri  Hakkında Kanun" olarak değiştirilecek.
 
Kanundaki "muharip gazi" ve "malul gazi" tanımlarına, İçişleri  Bakanlığına bağlanan Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları mensupları  eklenerek, üyeliklerinin devamı ve bundan sonraki süreçte bu personele üye olma  imkanı sağlanıyor.
 
Bu kanuna göre kurulacak Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğinin  kurucuları arasında, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri  yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanlar yer  alabilecek.
 
Kanuna göre kurulacak dernek tüzükleri ilgili mülki amire verilecek.  Mülki amir, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının görüşünü alarak tüzüğü  inceleyecek. Bu kanuna ve Dernekler Kanunu'na aykırılık ve noksanlık bulunmaması  halinde dernek, Dernekler Kütüğüne kaydedilecek ve kayıt tarihinde tüzel kişilik  kazanacak.
 
Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğine, derneği kurma hakkına sahip  olanlar, eşleri ile dul ve yetimleri üye olabilecek.
 
Söz konusu kanuna tabi olacak dernekleri, TSK, Jandarma Genel  Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik hakkı kazanmadan istifa  edenler (savaşanlar hariç ve TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik  Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ve sözleşmeleri  yenilenmeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az 10 yıl görev yapmış olanların  hakları saklı kalmak üzere), mahkeme kararı ile çıkarılanlar, disiplinsizlik veya  ahlaki nedenlerle ayırma işlemine tabi tutulanlar, sözleşmeleri feshedilenler ile  kamu görevinden çıkarılanlar kuramayacak ve bu derneklere üye olamayacak.
 
Emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak
 
Kabul edilen kanuna göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık  eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi  ödeme yapılacak.
 
Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar,  kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.
 
Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması  amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.
 
Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli  olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya  alınabilecek.
 
Kanun, uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen  yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru  olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığı  ödenmesini amaçlıyor.
 
Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç  olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden  karşılanacak.
 
Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak  üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin  aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar  ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.
 
Subaylara yönelik düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin  edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını  taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan  Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların  da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri  şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.
 
Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek.  Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay  adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa naspedilebilecek.
 
Kanunla, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin,  hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.
 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri  Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumun sağlanması için  Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklikler yapılıyor.
 
Aynı kanunda, sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek  fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor.  Buna göre, sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan  personele ek ödeme yapılmayacak.
 
Uzman erbaşlardan 40 yaşını  dolduranlar...
 
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu'na eklenen maddeyle, Genelkurmay  Başkanının seferberlik ve savaş halindeki görev, yetki ve sorumlulukları, "Türk  Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş hali ile ilgili hazırlıklarını yapmak.  Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanının oluruyla tatbikatlarda denenmesini  sağlamak." olarak belirleniyor.
 
Uzman Erbaş Kanunu'nda yapılan değişiklikle, uzman erbaşların  emeklilik yaş haddinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu gereği 55 yaş  olarak belirlenmesi dikkate alınarak, uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş  haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın  ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri düzenleniyor.
 
Uzman erbaşlar, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde Türkiye  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen yaş sınırına  kadar sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak  orduya alınabilecek.
 
Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde  ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre  Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının onayını  müteakip Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen yaş hadlerine  kadar birer yıl süreyle uzatılabilecek.
 
Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını  dolduranlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro  görev yerlerine atanacak. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde  tamamlanacak. Bunlardan, istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek  isteyenlerden uygun görülenler, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki  yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı  branşta göreve devam ettirilecek.
 
Uzman Erbaş Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, devlet memuru olarak  istihdam edildikten sonra emekli olan veya halen devlet memuru olarak  çalışanların hak kaybının önlenmesi hedefleniyor. Buna göre, devlet memuru  olurken derece ve kademeleri Devlet Memurları Kanunu'na göre yeniden  düzenlenenlerin bu işlemleri iptal edilecek. Uzman erbaşlıkta geçen süre ile  devlet memurluğunda geçen sürenin toplamı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında  değerlendirilecek ve buna göre derece, kademe, gösterge ve ek göstergeleri  yeniden düzenlenecek, eğitim ve öğrenim veya sicil yoluyla intibakları yapılacak.  Böylece doğrudan uzman erbaş statüsünden emekli olanlar ile devlet memuru olarak  istihdam edildikten sonra emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın  ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
 
Bu kapsamda aylıkları yeniden belirlenenlerin devlet memuru olarak  görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel  sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas  alınarak, gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, ilgililerin  aylıklarından 24 eşit taksitle, kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilecek.
 
Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve  Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanan  sivil tabipler harekat, salgınla mücadele ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurt  içi ve yurt dışında iki aya kadar resen görevlendirilebilecek. Bu süre olağanüstü  durumlarda Sağlık Bakanı tarafından üç katına kadar uzatılabilecek.
 
Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı kadrolarına atananlar,  sağlık hizmeti vermek üzere süre sınırlamasına tabi olmadan birliğinin atamalı  olduğu yer dışında icra edilecek yurt içi veya yurt dışı eğitim, atış, spor,  tatbikat ve harekat faaliyetlerine görevlendirilebilecek.
 
Kesintisiz 30 gün ve daha fazla olacak şekilde yurt içi ve yurt  dışında icra edilen harekat kapsamında birliklerin; tertiplendiği, harekat için  hazırlık yaptığı, harekatın icrasına başladığı ve harekatı bilfiil icra ettiği,  harekatın muharebe hizmet desteği için gerekli askeri unsurların tertiplendiği  veya harekat muharebe hizmet desteğinin sağlandığı Milli Savunma Bakanlığı,  İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıkları, Jandarma  Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen yerlerde görev  yapan personelin devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında buralarda  geçirilen fiili sürelerin 1,5 katı alınacak.
 
Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu  öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Milli  Savunma Üniversitesi Rektörlüğünün ihtiyaç göstermesi üzerine, Milli Savunma  Bakanı onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılacaklar.