e-Teminat Mektubu uygulaması başladı!

AA |  11 Mayıs 2019 Cumartesi - 9:52 | Son Güncelleme : 11 05 2019 - 9:52

Elektronik belge olarak oluşturulan teminat mektuplarının muhasebe birimlerine iletilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. e-Teminat Mektubu'nun doğrulanması ve muhatabına iletilmesi işlemleri bakanlık tarafından oluşturulan standart belge ve raporlama servisleri üzerinden gerçekleştirilecek.


 Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "e-Teminat  Mektuplarının muhasebe birimlerine iletilmesine" ilişkin Muhasebat ve Mali  Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe  girdi. Tebliğ, bankalarca ilgili mevzuata göre kapsam dahilindeki kamu  idarelerine verilmek üzere elektronik belge olarak oluşturulan teminat  mektuplarının doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmin edilmesi,  iadesi ile vade uzatımı işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine ilişkin  usul ve esaslar ile teknik kuralları düzenliyor.
 
Buna göre, e-Teminat Mektubu, kağıt ortamında düzenlenen teminat  mektubu ile aynı hukuki niteliği taşıyacak.  e-Teminat Mektubu, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak bankalarca  kendi sistemlerinde oluşturulacak. Banka, düzenlemiş olduğu e-Teminat Mektubu'nu  doğrudan kendi sistemi üzerinden veya e-Teminat Mektubu Platformu  aracılığıyla  e-Teminat Uygulaması'na iletecek. e-Teminat Mektubu'nun doğrulanması ve muhatabına iletilmesi işlemleri  Bakanlık tarafından oluşturulan standart belge ve raporlama servisleri üzerinden  gerçekleştirilecek.
 
Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun  olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi standart belge ve raporlama servisleri  aracılığıyla gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge,  e-Teminat Mektubu olarak kabul edilmeyecek. Mali süreçte kullanılan e-Teminat Mektubu, e-Teminat Uygulaması'nda  elektronik ortamda muhafaza edilecek.  İade ve tazmin işlemleri de standart belge  ve raporlama servisleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.
e-Teminat Mektubu düzenlemek isteyen bankalar, Bakanlık tarafından  sunulan standart belge ve raporlama servislerini doğrudan kendi sistemleri veya  Kredi Kayıt Bürosu AŞ aracılığı ile kullanabilecek.
 
Bilişim sistemlerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle e-Teminat  Mektubu'nun oluşturulamaması, doğrulanamaması ve iletilememesi durumu, tarafların  ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarına engel oluşturmayacak. Bu durumda,  teminat mektubu kağıt ortamında oluşturulacak.