E-Devlet'e bir çok yeni uygulama eklendi

27 Mart 2018 Salı - 11:24 | Son Güncelleme : 27 03 2018 - 11:35

E-devlet sistemi gelişmeye devam ediyor. Vatandaşlar, artık bir çok yeni hizmetten daha yararlanabilme imkanı elde edebilecek.


İşte, e-devlet uygulamasına gelen yeni hizmetler..
 
Adalet Bakanlığı
 
Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları Hakim ve Savcı Adaylığı Mülakat Başvurusu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) Hizmetleri SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali Veraset İlami Sorgulama Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 
Alo 183 Sosyal Destek Başvurusu ve Takibi Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Koruyucu Aile Ödeme Bilgileri Sorgulama Sosyal ve Ekonomik Destek Ödeme Bilgileri Sorgulama
 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı
 
Bursiyer Evrak Yükleme
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 
Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Sorgulama Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama Şantiye Şefi Yapı Ruhsatı Bilgileri Sorgulama
 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
 
Evrak Takibi
 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
 
Gümrük Müşavir ve Yardımcılarının Bilgilerini Sorgulama
 
Milli Savunma Bakanlığı
 
1853-1928 Dönemine Ait Şehit Bilgisi Sorgulama
 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 
Korunma Amaçlı Verilen Av Tüfeği Taşıma Belgesinin Vize Başvurusu Balık Yetiştiriciliği Görüş Başvurusu Korunan Alan İlan Teklifi Başvurusu Yerel Etik Kurullarının Çalışma Yönergelerinin Onay Başvurusu Yurt Dışından Alınan Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası Onayı Başvurusu Hayvanların Korunmasına İlişkin Şikayet Başvurusu Korunan Alanlarda Çekim İzni Başvurusu Av Turizmi İzin Belgesi Başvurusu Milli Parklarda Gelişme Planında Öngörülen Projelere Görüş Başvurusu Korunan Alanlarda Kamulaştırma Başvurusu Milli Parklarda Yapılan Her Ölçekteki Planlara Bakanlık Görüşü Başvurusu Milli Parklarda Orman Sayılmayan Alanlarda Bakanlık Muvafakatı Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Turizm Tesisi Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Ön İzin Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda İrtifak Hakkı Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin Devir Başvurusu Milli Parklarda Orman Vasıflı Alanlarda Kesin İzin İptal Başvurusu Milli Parklarda İzinli Tesisleri Kiralama Başvurusu Alan Kılavuzluğu Başvurusu Av ve Yaban Hayvanı Üretim Tesisi Kuruluş Başvurusu Avcılık Belgesi İptal İşlemi Başvurusu Avcılık Belgesi Vize İşlemi Başvurusu Avcılık Belgesi Başvurusu Avlanma İzin Kartı (Pulu) Başvurusu CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İhracata Uygunluk Belgesi CİTES Ek Listelerinde Yer Almayan Türler İçin İthalat Uygunluk Belgesi Fahri Av Müfettişliği Başvurusu Geçici Hayvan Bakımevi Kurulması Başvurusu Hayvanat Bahçesi Ruhsatı Başvurusu Hayvanat Bahçesi Açma Raporu Başvurusu Hayvanat Bahçesinde Bulunan Hayvan Türleri Tür Listesi Formları Kabulü Hayvanların Ticari Film, Benzeri Çekim ve Reklamlarda Kullanılması İzni Kayıp, Yıpranma, Belgede Yer Kalmaması Halinde Yeniden Avcılık Belgesi Korunma Amaçlı Av Tüfeği Taşıma Belgesi Başvurusu Mücadele Amaçlı Sürek Avı Başvurusu CITES Kapsamında, İthalat (İmport) İzni Verilmesi Başvurusu CİTES kapsamında İhracat, Yeniden İhracat İzni Başvurusu Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Kesin İzni Orta ve Büyük Ölçekli Tesislerin Av ve Yaban Hayvanı Üretim Ön İzni Sulak Alan Koruma Bölgesi,Akarsu Koruma Bandında Bitki-Hayvan Toplama İzni Yabancı Turist Avcılar Geçici Avcılık Belgesi Başvurusu Yerli Avcılar İçin Özel Avlandırma İzin Belgesi Başvurusu EBYS Genel Başvuru Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu Mahalli Öneme Sahip Sulak Alan Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu Sulak Alanlarda Saz Kesimi İzin Belgesi Başvurusu Turba Çıkarımı İzin Belgesi Başvurusu SUEN Eğitim Ön Başvurusu
 
PTT
 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
 
Karasal Yayın Frekans / Kanal Sorgulama İzleyici Temsilcisi İletişim Bilgileri Sorgulama
 
Sağlık Bakanlığı
 
Okul Çağında Yapılan Aşı Bilgileri Sorgulama
 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
 
Pilot Lisans Teyit Belgesi
 
Sosyal Güvenlik Kurumu
 
Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama Borçlandırma Hizmetleri 4C Borçlanma Başvuruları ve Takibi Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi Diğer Hizmetler Medikal Market Sorgulama
 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı
 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
 
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
 
Barkodlu Nitelikli Pay Sorgulama Belgesi Nitelikli Pay Sahipliği Sorgulaması Barkodlu Nitelikli Pay Belgesi Doğrulama Zamanaşımı Hesapları Sorgulama
 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
 
Aydınlatma Şikayet Başvurusu ve Takibi
 
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)
 
İş Arayanlar için Danışmanlık Hizmeti Randevusu Alma
 
Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
 
Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama
 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
 
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 
Araç Muayene İşlemleri Barkodlu Araç Muayene Raporu Doğrulama Barkodlu Araç Muayene Raporu Sorgulama Mesleki Yeterlilik İşlemleri(SRC/ODY/ÜDY) Muafiyetli SRC Belgesi Başvuru Mesleki Yeterlilik Belgesi Sorgulama/Düzenleme Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama Yetki Belgesi İşlemleri Taşıt Kartı Sorgulama / Düzenleme Taşıt Kartı Doğrulama Yetki Belgesi Sorgulama / Düzenleme Yetki Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Doğrulama Taşıt Belgesi Sorgulama / Düzenleme