Düzce Üniversitesi sözleşmeli 47 sağlık personeli alacak

15 Mayıs 2020 Cuma - 1:14 | Son Güncelleme : 15 05 2020 - 1:14

Düzce Üniversitesi Hastanesi 47 Sağlıkçı Personel istihdam edecek. Personel alımı ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.


Düzce Üniversitesi Hastanesi 47 sağlıkçı personel alımı yapacak. Düzce Üniversitesi rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31 hemşire, 3 ebe, 7 sağlık teknikeri, ameliyathane teknikeri, anestezi uzmanı, diyaliz teknikeri, olmak üzere toplamda 47 personel alınacak. İşte detaylar:
 
Genel Şartlar,
 
1- Türk vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişikleri bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
4- 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
İstenen Belgeler;
1- 1 adet dilekçe ( www.personel.duzce.edu.tr adresinde mevcut.)
2- 2 adet fotoğraf
3- Özgeçmiş (CV)
4- Diploma (noter tasdikli veya aslı görüldükten sonra Personel Daire Başkanlığımızca
onaylanmış sureti)
5- 2018 KPSS Lise, Ön Lisans ve Lisans sonuç belgesi
6- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)
8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (mezuniyet sonrası alınan
deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)
 
BAŞVURULAR, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
 
Başvuracak adayların; ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai
saati bitimine kadar), Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte
şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadan kaynaklı gecikmelerden
dolayı belirtilen tarihler arasında Üniversitemize ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır. Bu
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Posta yolu ile başvuran adaylar, hak kazandıkları
takdirde gönderdikleri belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Aksi halde haklarını
kaybedeceklerdir. Her aday en fazla 1 (bir) kadro için başvuruda bulunabilir. Eksik evrak/belge
ile başvurular kabul edilmeyecektir. Noter vekaleti ile de başvuru yapılabilir.
KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri
https://personel.duzce.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Puan eşitliği durumunda mezuniyet notu
yüksek olan aday sıralamada hak kazanacaktır. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme
yapılacaktır.
Yerleştirilmeye hak kazanan adayların sonuçların https://personel.duzce.edu.tr/ adresinde
ilan edildiği günden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile göreve başlayıp başlamayacaklarını
Personel Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir. Dilekçeleri süresi içerisinde teslim
etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.