• Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları ve sözleri! 7 Nisan Dünya Sağlık Günü 2021 teması ve tarihçesi...

Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları ve sözleri! 7 Nisan Dünya Sağlık Günü 2021 teması ve tarihçesi...

07 Nisan 2021 Çarşamba - 13:45 | Son Güncelleme : 07 04 2021 - 13:45

Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluşu nedeniyle her yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü olarak kutlanır. Sosyal medyada Dünya Sağlık Günü'nün konuşulanlar arasına girmesiyle Dünya Sağlık Günü nedir, Dünya Sağlık Günü neden kutlanır sorularına yanıt aranırken, sağlıkçı yakını olanlar da Dünya Sağlık Günü mesajlarını arama motorları aracılığıyla sorguluyor. İşte en güzel Dünya Sağlık Günü mesajları...


7 Nisan Dünya Sağlık Günü, Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluş yıl dönümünde farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanmaya başlandı. Bizde Dünya Sağlık Günü mesajları ve Dünya Sağlık Günü tarihçesi hakkında merak edilenleri yanıtladık. Dünya Sağlık Günü ne zaman? İşte Dünya Sağlık Günü kutlama mesajları ve sözleri ile 2021 teması…

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI!

Sağlıklı yaşayalım, Sağlıklı yaşlanalım… Dünya Sağlık Günü kutlu olsun. Yaşamı sevin, sağlığınıza dikkat edin. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Mutlu bir yaşam için, sağlığınıza değer verin. Dünya Sağlık Günü kutlu olsun. En değerli hazinemiz sağlığımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüz kutlu olsun. Daha sağlıklı bir gelecek, daha sağlıklı bir toplum! Dünya Sağlık Günü kutlu olsun.

Hastalandığımızda, yaralandığımızda yanlarına koştuğumuz sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü günleri kutlu olsun.

Sağlıklı birey, sağlıklı toplum ancak bilimle mümkündür.

"Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi." Dünya Sağlık Gününüzü kutluyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde "herkes için sağlık" ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının #DünyaSağlıkGünü'nü kutluyoruz.

Kendi canlarını riske ederek toplum sağlığı için gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına minnet borçluyuz. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nüzü kutlarız.

Sağlık en temel hakkımız, tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve eşit sağlık hizmetine her zaman ulaşabilmesi temennimle, "Dünya Sağlık Gününü" kutlar, herkese sağlıklı bir yaşam dilerim.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ 2021 TEMASI

Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde 1950’den bu yana her yıl 7 Nisan’da kutlanan Dünya Sağlık Günü için 2021 teması “herkes için daha adil ve daha sağlıklı bir dünya yaratmak” olarak belirlenmiştir.

DÜNYA SAĞLIK GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR, TARİHÇESİ?

7 Nisan 1949 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anayasasının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte her yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlanmaya başlandı.

Dünya Sağlık gününde sağlık alanında araştırmaları teşvik, rehberlik etmek ve farkındalık yaratılan günde neredeyse tüm dünyada sağlık çalışmaları yürütülür.

Dünya Sağlık Örgütü Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. 

DSÖ Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulü ile yürürlüğe girmiştir. Bu süre içerisinde DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir ara komisyon seçilmiştir. Bu ara komisyon iki yıl süreyle DSÖ'nün görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki ara komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948'de gerçekleşmiştir.

19-22 Temmuz 1946 tarihlerinde New York'da düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı'nda BM'e üye 51 ülkenin temsilcisi ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), OIHP (Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü anayasasını oluşturmuşlardır.

DSÖ Anayasası 22 Temmuz 1946 tarihinde 61 ülkenin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. DSÖ Anayasası en az 26 üye ülke tarafından resmen kabulu ile yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde DSÖ işlevlerini yerine getirecek bir Ara Komisyon seçilmiştir. Bu Ara Komisyon iki yıl süreyle DSÖ'nün görevlerini yürütmüştür. Yugoslav Prof. Dr. Andrija Stampar başkanlığındaki Ara Komisyon tüm çalışmalarını tamamlamış ve 26 üye ülkenin onayı 7 Nisan 1948'de gerçekleşmiştir.

DSÖ'ne, Mayıs 2000 itibarıyla 191 ülke üyedir ve 2 ülke de ortak üye durumundadır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN KURULUŞU

1945 yılında ABD'nin San Francisco kentinde toplanan Birleşmiş Milletler Konferansı, bu dönemde bütün halkların sağlığının, dünyada barış ve güvenliğin sağlanması açısından temel önem arz ettiğini kabul ederek Çin ve Brezilya'lı delegelerin bir "Uluslararası Sağlık Örgütü" kurulması amacıyla toplantı düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi, söz konusu toplantının hazırlanması için Belçika'lı Prof.Dr. Rene Sard başkanlığında 15 kişilik bir teknik komite oluşturmuştur. Teknik komite kısa bir süre içinde toplantının gündemini saptamış, kurulacak uluslararası sağlık örgütü için Anayasa taslağını hazırlamış ve alınması gereken kararları belirlemiştir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN GÖREVLERİ

Örgütün amaçları vardır ve bu amaçları yerine getirmek için uygulanan görevler aşağıda belirtilmiştir…

Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek.

BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir iş birliği kurmak ve sürdürmek.

Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.

Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak.

BM'in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek.

Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.

Epidemik, andemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.

Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile iş birliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.

Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile iş birliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak.

Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında iş birliğini kolaylaştırmak.

Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt'e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek.

Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kabiliyetlerini arttırmak.

Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.

Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.

Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak.

Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile iş birliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.

Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.

Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.

Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metotlarının uluslararası nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.

Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.

Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabulünü teşvik etmek.

Genel olarak Örgüt'ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.