Çok önemli sözlü sınav kararı! İptal edildi...

İHA |  22 Şubat 2020 Cumartesi - 13:49 | Son Güncelleme : 22 02 2020 - 13:49

Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurarak sözlü sınavının iptalini isteyen vatandaşın başvurusu üzerine verilen tavsiye kararıyla valilik sözlü sınavı tekrarlama kararı aldı.


Kamu  Denetçiliği Kurumu, bir vatandaşın başvurusu üzerine, "beden işçisine uygulamalı  sınav yerine sözlü sınav yapılamayacağı" gerekçesiyle, sözlü sınav sonucunu iptal  etti.
 
Bahse konu sınav, sürekli işçi statüsüne alınabilmeleri için, ilgili kanun ve tebliğ hükümlerinde belirtilen kriterleri sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin değerlendirme yapılması, yapılan değerlendirme sonrasında ise sınava girme hakkı elde ederek işçi statüsüne geçirilecek işçi personelin tespiti amacıyla yapıldı.
 
Beden işçisine uygulamalı sınav yerine sözlü sınav yapılamaz
 
Çorum’dan KDK’ya başvuran vatandaş işçi statüsüne geçirilecek işçi personelin tespiti amacıyla girdiği sözlü sınavın psikolojik baskı oluşturan bir ortamda yapıldığını, bilgi ve becerisi dışında sorular sorulduğunu söyledi. Başvurucu kendisinden önceki arkadaşlarına yapılan sözlü sınavların uygulamalı olarak ve şekil şartları yerine getirilerek uygulanmasına rağmen kendisine sözlü sınav yapıldığını ifade etti. Herkesten farklı bir uygulamaya maruz kaldığını ifade eden şikâyetçi vatandaş yapılan sınavda iyi niyetin olmadığını, yaptığı işte iyi olduğunu ve hakkında şimdiye kadar hiçbir şikâyet olmadığını da başvurusuna ekledi.
 
KDK başvuru üzerine yaptığı incelemede hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin seçmede, beden gücüne dayalı işlerde çalışanlar için uygulamalı sınavın yapılmasının esas olduğunu tespit etti. Bahse konu olayda başvuran için uygulamalı sınav yapılması gerekirken iş sağlığı ve güvenliği bilgileri ile genel kültür bilgilerini ölçmeye yönelik sınav sorularından oluşan sözlü sınava tabi tutulmasının hakkaniyetsiz olduğu kararda yer aldı.
 
KDK tavsiye etti valilik vatandaşa uygulamalı sınav yapacak
 
Vatandaşın sınav sonucunda başarısız sayılması işleminin makul süre içinde geri alınması istenen tavsiye kararı valiliğe iletildi. Valilik KDK’nın verdiği tavsiye kararı üzerine vatandaşın bir ay içinde belirlenen kriterlere uygun olarak uygulamalı mülakata alınacağını yazıyla hem başvurana hem de Ombudsmanlığa bildirdi.