1 2 3 4  
Galeriyi daha rahat gezmek için klavyenizdeki tuşlarını kullanabilirsiniz.

Cemaat-hükümet meydan muharebesi: Yeni notlar ve sorular


Yeni notlar

1) Savaş büyük ölçüde medya üzerinden yürüyor ve cemaat bu konuda net bir şekilde hükümeti zorluyor. Bunun bir nedeni, cemaat medyasının bu tür kapsamlı kampanya yürütme konusunda daha deneyimli ve yaratıcı olması. Öte yandan tartışmanın dershanelerle ilgili kısmında hükümetin argümanlarının çok zayıf, cemaatinkilerinse daha kuvvetli olması gerçeği var. Bir başka husus da, her ne kadar dışarıdan isimlere kapılarını açmış olsalar da cemaat medyasının kilit noktalarında Gülen hareketine çok erken yaşta bağlanmış kişiler bulunuyor. Onlar bu sürece bir “dava” gibi bakarken hükümet yanlısı medyada çalışanların önemli bir kısmı için bireysel çıkarların öne çıktığı görülüyor.

2) Daha önce cemaatin önündeki üç seçeneği a) Sert muhalefet, yani direniş; b) Yumuşak, zamana yayılmış itiraz/şikayet/lobi süreci; c) İtaat olarak sıralamıştım. Hükümet (daha doğrusu Başbakan), daha önceki kriz anlarında cemaatin kavgadan kaçınmış olduğunu bildiği için üçünü seçeneğin ağır basacağını sandığı anlaşılıyor. Ama yanıldıkları ortada. Hatta ilk günlerdeki tablodan, Cemaatin itirazını zamana yaymaya yönelmeyeceğini, olabildiğince sert bir muhalefet sergileyeceğini çıkarabiliriz.

3) Gülen cemaatinin en dikkate değer özelliklerinden biri, şu ya da bu güçle mücadelesini doğrudan yürütmeyip üçüncü şahısları/odakları/kurumları muharebe alanına sürmesi olmuştur. Bu kez çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Fethullah Gülen başta olmak üzere cemaatin önde gelen isim ve kurumlarının hemen hemen hepsi cansiperane bir mücadele yürütüyor.

4) Dershane krizi patlak vermeden önce, cemaat, MİT kriziyle ortaya çıkan gerilimi bir nebze olsun dindirmek için alabildiğine dikkatli davranırken, medyaya iliştirilmiş ve cemaatle bağlantılı olduğu ileri sürülen bazı isimler yangına körükle gidiyorlardı. Öyle ki cemaati temsil yetkisine sahip bazı kişiler, isim vererek onları “yanlışlarınıza bizi alet etmeyin” diye yüksek perdeden uyarıyorlardı. Lakin bugün aynı kişilerin yapıp ettikleri, söyledikleri cemaatin teveccühünü kazanıyor.

5) Taraf’ın MGK haberi, bizlere, hem bu gazetede yakın dönemde yaşanmış olan ortadan ikiye bölünmenin gerçek nedenini, hem de cemaat-hükümet savaşında çok erkenden dönüşü zor bir noktaya gelinmiş olduğunu gösterdi.

  • Kategori