Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 sözleşmeli personel alıyor! 4B hemşire alımı başvuru şartları!

06 Nisan 2021 Salı - 8:17 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 8:18

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde istihdam edilmek üzere 83 sözleşmeli personel (4/B) alacak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı. Peki, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları...


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  sözleşmeli personel alımı ilanı yayımlandı. İlana göre, 76 hemşire,  1 biyolog, 1 eczacı, 5 sağlık teknikeri alınacak. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne alınacak personel  Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde istihdam edilecek. Peki, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları...
 
 
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Şahsen veya
posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak. Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekiyor. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecek. Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekiyor. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecek. Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul
edilmeyecek. Eczacı pozisyonu için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların mülakat sınavı tarihi, yeri, saati ve şekli http://personel.comu.edu.tr/ adresinden duyurulacak. 
 
ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
 
Genel Şartlar:
 
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
 
- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 
- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.
 
 
Özel Şartlar:
 
- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
 
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
 
- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 
- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 
 
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacak. (Eczacı pozisyonu hariç). KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecek. İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecek.  ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacak.