Çalışmaktan kaçınma hakkı nasıl kullanılır?

23 Mayıs 2019 Perşembe - 16:22 | Son Güncelleme : 23 05 2019 - 16:22

İş yerinde herhangi bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu iddia eden işçi, bu sebeple çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir. İşte çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili olarak akıllardaki tüm soruların cevapları...


 İşçiler, çalıştıkları iş ile ilgili tehlikeli bir durum ortaya çıktığında çalışmaktan kaçınıp kaçınamayacaklarını, çalışmaktan kaçınma hakları varsa bunun hangi şartlarda geçerli olduğunu merak ediyor. İşte işçilerin çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili tüm merak edilenler...
 
ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI NASIL KULLANILIR?
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışmaktan kaçınma hakkı ile ilgili şöyle der: "Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'na, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhal kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir."
 
ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI MAAŞLARI NASIL ETKİLER?
 
Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar vermesi halinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.
 
BU DURUMDA İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK MÜMKÜN MÜDÜR?
 
Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı hakları kısıtlanamaz.
 
İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli, bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılır. Bu Kanunun 25 inci maddesine göre işyerinde işin durdurulması hâlinde, bu madde hükümleri uygulanmaz