Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?

19 Haziran 2018 Salı - 9:12 | Son Güncelleme : 19 06 2018 - 9:12

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor ve gündemde sıkça araştırılıyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları kapsayan Bursluluk sınavı 3 Haziran'da gerçekleşti. Şimdi ise gözler bursluluk sınavı sonuçlarına çevrildi.


MEB tarafından 3 Haziran'da gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı'nın sonucu ne zaman duyurulacak? Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Bursluluk Sınavı'nın sonuçlarının hangi tarihte belli olacağı ve nasıl sorgulanacağı duyuruldu. İşte ayrıntılar...

BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA İŞLEMİ

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

 

Bursluluk sınavının sonuçları için adaylar heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. 3 Haziran 2018 tarihinde yapılan İOKBS sonuçları 19 Temmuz 2018 tarihinde bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir.
 
BURSLULUK SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
 
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre
hesaplanacaktır:
 
* Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
 
* İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
 
* Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
 
*Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
 
*Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart
sapması hesaplanır.
 
*Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
 
*Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
 
*Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
 
*Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
 
*Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları
değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk
hakkından da yararlanamayacaklardır.