Bu durumlarda işsizlik maaşı hakkınızı kaybedebilirsiniz!

16 Nisan 2019 Salı - 9:56 | Son Güncelleme : 16 04 2019 - 9:56

İş sözleşmeleri işveren tarafından feshedilen çalışanlar, belli bazı şartları yerine getirdikleri takdirde işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Maaşın süresi ve miktarı kişinin ayrıldığı işteki maaşı ve çalışma süresine göre değişiklik gösteriyor. Ancak bazı durumlarda normal şartlarda yasada belirlenmiş sürenin bitimine kadar işsizlik maaşı alması gereken vatandaşların aldıkları bu ödemeler devlet tarafından kesilebiliyor. İşte işsizlik maaşının kesildiği o durumlar!


İş sözleşmeleri; çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında feshedilen çalışanlar, yasada belirlenen bazı şartları yerine getirdikleri takdirde işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Ancak 10 aya kadar alınabilen bu maaş kimi durumlarda devlet tarafından kesilerek ödemeler durdurulabiliyor. Peki işsizlik maaşının kesildiği durumlar neler?

İŞSİZLİK MAAŞININ KESİLDİĞİ DURUMLAR NELERDİR?

İşsizlik ödeneği almakta iken;

a) Kurumca teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddeden,

b) İşsizlik ödeneği aldığı sürede gelir getirici bir işte çalıştığı veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı aldığı tespit edilen,

c) Kurum tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen,

d) Haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyen,

Sigortalı işsizlerin işsizlik ödenekleri kesilir.

Ancak (c) ve (d) bendlerinde öngörülen ödeneklerin kesilme gerekçesinin ortadan kalkması halinde, işsizlik ödeneği ödenmesine yeniden başlanır. Şu kadarki bu suretle yapılacak ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sonunu geçemez. Muvazzaf askerlik dışında herhangi bir nedenle silah altına alınanlarla hastalık ve analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu durumların devamı süresince durdurulur.