Borcu olanları ilgilendiriyor! Ve başladı, artık...

AA |  01 Aralık 2020 Salı - 15:12 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 15:43

Borcu olan milyonlara müjde! Çeşitli kurumlara borcu olan vatandaşlar uzun süre borç yapılandırması ile ilgili adım atılmasını bekledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeniden yapılandırma düzenlemesi toplumun geniş bir kesimi için hayati önem taşıyor. Vatandaşlar, hangi borçlar yapılandırılacak? Kimler borç yapılandırmasından yararlanacak? Yapılandırma başvuruları nereye yapılacak? diye araştırma yapıyor. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Başvurular, Gelir İdaresi'nin internet sitesi ve e-devletten yapılabilecek. Vergi dairesine şahsen veya postayla başvuru da yapılabilecek. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak. Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borç yapılandırması ile ilgili olarak vatandaşları son güne kadar beklememeleri konusunda uyararak, "Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor." ifadelerini kullandı.


Türkiye Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Vergi  Platformu Başkanı Serkan Kumdakcı, borç yapılandırması ile ilgili olarak  vatandaşları son güne kadar beklememeleri konusunda uyararak, "Teknoloji  sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız mümkün ancak son günlerde  oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor." ifadelerini kullandı. 
 
TÜSİAV'dan yapılan açıklamaya göre, milyonlarca vatandaşı yakından  ilgilendiren borç yapılandırması 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları  kapsayacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık 2020'ye kadar ilgili  kuruma başvuruda bulunması gerekiyor.
 
Gelir, kurumlar KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik  vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları,  öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği  aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman  köylülerinin kredileri kapsam dahilinde yer alıyor. Bağ-Kur'lulardan 31 Ekim 2020  tarihi itibarıyla prim borcu bulunanlar, borçlarını iki ay içinde ödemezlerse  veya yapılandırmazlarsa prim borçları silinecek ancak sigortalılıkları  durdurularak borçlu oldukları dönem sigortalılıkları silinecek.
 
"Nasılsa süre var, başvururum demeyin"
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAV Vergi Platformu Başkanı  Serkan Kumdakcı, borçlu olan ve yapılandırmadan faydalanmak isteyen kişilerin  atması gereken adımlarla ile ilgili bilgiler verdi.  Daha önceki  yapılandırmalarda son gün vergi daireleri önünde oluşan uzun kuyruklara şahit  olunduğunun altını çizen Kumdakcı, şunları aktardı:
 
"Teknoloji sayesinde bugün oturduğunuz yerden de başvuru yapmanız  mümkün ancak son günlerde oluşan yığılmalar sistemi zora sokuyor. Bu nedenle  mükelleflerin vakit kaybetmeden başvurularını yapması doğru bir adım olur. Vergi  borçluları interaktif Vergi Dairesi ya da e-devlet'e giriş yapıp "Yapılandırma  İşlemleri" kısmından borçlarının tamamını yapılandırabilecekleri gibi bağlı  bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla da başvurabiliyorlar. 
 
Sosyal Sigorta prim borcu olan işverenler başvurularını e-sigorta  kanalıyla internet üzerinden yapabilecekleri gibi, yine elden ya da posta yoluyla  bağlı bulundukları SGK İl Müdürlüğü’ne veya Sosyal Güvenlik Merkezi’ne de başvuru  gerçekleştirebiliyorlar. Diğer idarelerin de (TOBB, TESK, Barolar Birliği,  TÜRMOB, Tarım Kredi Koop. vb.) örneğe uygun başvuru dilekçelerinin hazırlanarak  borçluların kullanımına sunulması icap ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na,  Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı  tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 31/1/2021 tarihine kadar (bu  tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek  tutarların ise ilk taksitini 28/2/2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), diğer  taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami on  sekiz eşit taksitte ödemesi gerekiyor."