comScore

Borcu olana af tamam!

28 Ocak 2011 Cuma - 22:34 | Son Güncelleme : 28 01 2011 - 22:34

Borçluların dört gözle beklediği Torba Yasa’nın ilgili 28 maddelik bölümü kabul edildi


BORÇLULARIN dört gözle beklediği, kamu ve sosyal güvenlik prim borçlarını, ceza ve faizleriyle birlikte affeden Torba Yasa’nın borçluları ilgilendiren ilk 28 maddelik bölümü önceki gece TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş tüm kamu ve prim borçları, 2’şer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenebilecek.

Torba Tasarı olarak adlandırılan, kamuya olan bütün borçları, faizleriyle, cezalarıyla affeden ‘af’ yasa tasarısı önceki akşam TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kamunun vergi ve sosyal güvenlik prim alacaklarını yeniden yapılandıran, çalışma hayatına ilişkin yeni düzenlemeler içeren birinci bölümde yer alan 28 madde Meclis’ten geçti.

Kabul edilen 28 maddeye göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri, belediyelerin; beyannamelere ilişkin vergileri, 2010’da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacaklarını kapsam içinde olacak.

Kamu alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Eksik ödeyen yararlanamayacak

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

Kulüplere 42 taksit

Borçlular; tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvuracak. Ödenecek tutarların ilk taksiti, kanunun yayım tarihini izleyen 3. aydan, SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise 4. aydan başlayacak. Ödemeler, 2’şer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte yapılacak. Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek. Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek. Ancak bunun için Maliye Bakanlığı ve SGK’ya yapılacak ödemelerin ilgili kanuna göre uygun görülmesi gerekecek. İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar, borçlarını 2’şer aylık dönemler halinde 36 eşit taksitte, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri 2’şer aylık dönemler halinde 42 eşit taksitte ödeyebilecek.

Verilen sürede ödenmeyen vergiler gecikme zammıyla tahsil edilecek

Vergiler, belirtilen süre ve şekilde ödenmezse oranın bir kat fazlası olarak uygulanacak gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek. Bu vergilerde, indirim, mahsup ve iade olmayacak.

Daha önce vergi incelemesi yapılan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilecek.
Matrah veya vergi artırımda bulunulması, tasarının kanunlaştığı tarihten önce başlanılan vergi incelemelerine engel oluşturmayacak.

Kamu idarelerince ödenmesi gereken genel sağlık sigortalılarına ilişkin genel sağlık sigortası primleri ile İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması gerekip de Türkiye İş Kurumu tarafından SGK’ya ödenmemiş sigorta primlerinin, gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek.

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca orman köylülerince oluşturulan kooperatiflere kullandırılan krediler, sulama kooperatiflerinin borçları.

Sigorta prim borçlarının tahsilinde ceza ve gecikme zammı alınmayacak

Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bitiminden itibaren TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarından vazgeçilecek. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alınacak. Ödeme yükümlülükleri 3 ayda tam olarak yerine getirilemezse, yeniden yapılandırma hakkı kaybedilecek, yapılandırma işlemi de iptal edilecek.

Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur’lulara genel sağlık sigortasından yararlanma imkanı getiriliyor.

Su borçları TEFE/ÜFE’ye göre yeniden hesaplanacak

Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

120 liranın altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek

TASARININ kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL’nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları, bu hükmün dışında tutulacak. Tutarı 12 lira ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek.

Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve süresi 31 Aralık 2004’den önce olduğu halde ödenmemiş olan alacakların türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 lirayı aşmayan asli alacaklar ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek.

Gümrük Müsteşarlığı’na bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan, vadesi 31 Temmuz 2010’dan önceki alacakların 50 lirayı aşmayanlarının da tahsilinden vazgeçiliyor.

Matrah artırana vergi incelemesi yok

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ayın sonuna kadar; 2006 için % 30, 2007 için % 25, 2008 için % 20 ve 2009 için % 15’den az olmamak üzere artırdıkları takdirde, bu yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacak, daha sonra tarhiyat yapılmayacak.

KDV mükellefleri, beyannamelerinde hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 2006 için % 3, 2007 için % 2.5, 2008 için % 2 ve 2009 için % 1.5 oranına göre belirlenecek KDV’yi, beyan etmeleri halinde, KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.

KOSGEB, TEDAŞ ve OSB alacakları ile TRT’ye elektrik satış bedeli payı affedildi

TRT’ye olan elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretleri borçları.

KOSGEB alacakları, TEDAŞ veya bu şirketin hissedarı olduğu elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları.

OSB’lerde faaliyet gösterenlerin elektrik, doğalgaz, su ve aidat borçları, afet kredileri hariç Geliştirme ve Destekleme Fonu kaynaklı alacaklar.

TOBB aidat borçları, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, odaların birlik üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyonlara olan aidat ve katılma payı borçlarından faiz, gecikme faizi, gecikme zammı alınmayacak.

Erken doğum yapan iznini sonra kullanabilecek

TBMM Genel Kurulu’nda önceki gece sabaha kadar süren görüşmelerde, “Torba Tasarı”nın 2. bölümünde yer alan 8 madde daha kabul edildi. Kabul edilen maddelere göre, erken doğum yapan kadın işçi, kullanamadığı doğum öncesi izni doğum sonrasında kullanabilecek.

Genel sağlık sigortalıların kapsamı genişletiliyor. Buna göre, çıraklar, stajyer öğrenciler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar, İŞKUR’un açtığı meslek edinme kurslarına katılanlar, kendileri üzerinden genel sağlık sigortası kapsamında olacak.

Stajyer avukatların sigorta primlerini, Türkiye Barolar Birliği ödeyecek. Yabancı öğrenciler ise öğrenim gördükleri sürede ayda 91 lira katkı payı ödeyerek, genel sağlık sigortasından yararlanacak. Vakıfların getirdiği öğrencilerin sağlık sigortası masrafları üniversitelere Maliye Bakanlığı’nca aktarılan kaynaktan karşılanacak.

ETİKETLER

0
Yorum Yazın
Gönder
Yorumlar
  • HASAN HAKAN ustaoğluTORBA YASADA ESNAFIN HALİ (DAHA İYİSİNİ BEKLİYORUZ)“Yeni çıkarılacak ve son günlerde TBMM Genel kurulunda görüşülen 163 maddelik yasa tasarısı ile ilgili, 5362 sayılı kanuna bağlı Esnaf ve sanatkârlar olarak çalışmaları yakından takip etmekteyiz.Hükümetimiz tarafından hazırlanan yasa taslağında, Ülke ekonomisinin can damarı, katma değer sağl31.01.2011 08:31
  • fatih altinyelekliogluDÜKKAN SAHİBİ,NİN KİRA GELİRİ VERGİSİNİ STOPAJ DİYEREK KİRACIYA YÜKLÜYORLAR SONRADA VERGİNİ ÖDEMEMİŞSİN DİYEREK BAK SANA AF ÇIKARDIK GEL ÖDE DİYORLAR,HEMBAĞIRIYORLAR,HEM YİYORLAR.29.01.2011 01:29
  • HÜSEYİN KEMAL BOZYİĞİTSeçim öncesi içine saf vatandaşları kandırmak için mavi boncuklar atılan bu Torba yasayı iyi okumak gerek. Seçim öncesi kaşıkla verip, seçim sonrası kepçeyle alacakları tuzaklara dikkat!29.01.2011 12:29
  • cem cell18 ay taksitlenme çok az.sonra bankalara olan borçlarda faizsiz 48 ay olarak taksitlenmeli-ödemiyemicek durumda olanlar varsa kartları elinden alınarak,borçları silinmeli.Büyük devlet büyük işler yaparak olur.29.01.2011 11:29
  • özgür türkkullanmadığım arababın muyanesini 2 yıldır yaptıramadım.Bununda zammı af kapsamındamı acaba29.01.2011 10:29