Bir defa işe geç gelmek kovulma sebebi midir?

08 Mayıs 2019 Çarşamba - 11:47 | Son Güncelleme : 08 05 2019 - 11:47

Günümüz şartlarında işe ulaşabilmek bile büyük bir çaba istiyor. Çalışanlar için iş hayatının yoğunluğu daha işe varamadan, yollarda başlıyor. Özellikle büyük şehirlerde kötü hava koşulları, trafik yoğunluğu ve kalabalık işe zamanında varmaya engel olabiliyor. Peki işe bir kez geç kalmak kovulma sebebi midir?


Kanuna göre çalışanın en temel yükümlülüklerinden birisi işe mazeretsiz devamsızlık yapmadan vaktinde iş yerinde olmak. Sözleşmesinde işe giriş ve çıkış saatleri belirtilen çalışanlar buna uymazsa sıkıntı yaşayabiliyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığı ya da hava koşullarının hayatı olumsuz etkilemesi gibi durumlar işe geç kalınmasına sebep olabiliyor. Peki iş geç kalan çalışanın kovulması mümkün mü?

İŞE GEÇ KALAN İŞÇİ KONUSUNDA YARGITAY NE DİYOR?

İş Kanunu'na göre işçinin işe geç kalması ile ilgili bir hüküm ya da somut olarak ifade edilmiş süreler bulunmamaktadır ancak çalışanın iş görme edimini yerine getirmesi için işine vaktinde gitmesi elbette onun bir yükümlülüğüdür. Bu durumda Yargıtay kararlarına bakmak doğru olacaktır.

Yargıtay 22 Hukuk Dairesi, 2011/3658 E.: “… davacının iş sözleşmesinin devamı sırasında 176 mesai gününden 127 gün işe geç kaldığı, uyarılmasına rağmen mesaiye geç geldiği ve davacının işe geç gelmesinden dolayı işyerinde olumsuzlukların yaşandığı, üretimde aksamalar olduğu anlaşılmaktadır. Davacı işçinin bu davranışlarının özen yükümlülüğüne aykırı nitelikte olduğu bellidir. Fesih işleminin davacının sadece son kez işe geç kalmasına dayanmadığı, süre gelen geç kalmaların tümünün fesih sonucunu oluşturduğu, bu suretle feshin geçerli sebebe dayandığı anlaşılmaktadır…”

22 Hukuk Dairesi, 2011/5040:“…davacının iş sözleşmesinin devamı sırasında fesihten önceki son 4 aylık zaman dilimi içinde 19 kez geç kaldığı ve davacının işe geç gelmesinden dolayı işyerinde olumsuzlukların yaşandığı, üretimde aksamalar olduğu anlaşılmaktadır. Dinlenen tanıklar davacının bu konuda önceden sözlü olarak uyarıldığını da bildirmişlerdir. Davacı işçinin bu davranışlarının özen yükümlülüğüne aykırı nitelikte olduğu açıktır. Fesih işleminin davacının sadece son kez işe geç kalmasına dayanmadığı, süre gelen geç kalmaların tümünün fesih nedenini oluşturduğu, bu suretle feshin geçerli sebebe dayandığı anlaşılmaktadır.”

İŞE GEÇ KALAN İŞÇİ KOVULABİLİR Mİ?

Çeşitli Yargıtay kararlarından anlaşıldığı üzere bir kaç defa işe geç kalmak fesih sebebi olmasa da işçinin bunu alışkanlık haline getirmesi, bu durumun işin aksamasına sebep olması, uyarılmasına rağmen bu eylemine devam etmesi gibi durumlarda işveren tarafından geçerli sebeplerle iş sözleşmesi feshedilebilmektedir. 

İşe geç kalma sebebiyle yapılan fesihler haklı fesih değil geçerli fesih statüsünde olup bu durumda işçinin ihbar ve kıdem tazminatlarını alması gerekmektedir ancak işin içinde kötü niyet unsuru olması gibi bazı sebeplerle işçi bu hakkını da kaybedebilir.