Binlerce öğretim üyesini ilgilendiriyor!

17 Nisan 2019 Çarşamba - 15:23 | Son Güncelleme : 17 04 2019 - 15:50

Sakarya Üniversitesi 78,Batman Üniversitesi 27, Bingöl Üniversitesi 5 ve Bitlis Eren Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor.


Sakarya Üniversitesi 78 öğretim üyesi alıyor. Bugün başlayan başvurular 15 gün sonra sona eriyor. Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi kadroları için ilan açan üniversitede başvurular şahsen yapılacak, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 27 KİŞİ ALIYOR
 
Batman Üniversitesi 6 profesör, 9 doçent, 12 doktor öğretim üyesi alıyor. Başvurular 1 Mayıs’ta sonlanıyor. Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sason Meslek Yüksekokulu, Kozluk Meslek Yüksekokulu, Hasankeyf Meslek Yüksekokulu bölümlerine öğretim üyesi alacak.
 
 
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIYOR. ŞARTLARI...
 
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Bingöl Üniversitesi sitesinde yayınladığı duyuruda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır." diye belirtti.
 
GENEL ŞARTLAR
 
1 - 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 
2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 
3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
 
4 - Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 
 
Bitlis Eren Üniversitesi 8 öğretim üyesi alıyor. Son başvuru tarihi 2 Mayıs. Başvurunun detayları bugün itibarıyla araştırılmaya başlandı. Detaylı bilgiler üniversitenin www.beu.edu.tr adresinde var. Temel İslam Bilimleri Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beslenme ve Diyetitik Bölümü kadrolarına eleman alınıyor.